Subsidie zonnepanelen 2018

Informatie en advies over de subsidie

Subsidie zonnepanelen 2018In een bepaalde periode werden er door de overheid forse subsidies verleend op de aanschaf van zonnepanelen. De eerste zonnepanelen waren ook erg duur om de simpele reden dat er nog niet zo veel fabrikanten van zonnepanelen waren. Maar het succes van de zonnepanelen bleef ook bij andere producenten niet onopgemerkt en kwamen er steeds meer verschillende merken zonnepanelen op de markt. Als er van een bepaald product veel aanbod is dan zal de prijs op den duur dalen. Consumenten kunnen kiezen en iedere producent wil graag zijn product verkopen. Daarmee dalen de prijzen. Ook de fabricage werd goedkoper omdat er steeds meer ontwikkelingen op gang kwamen waardoor de gebruikte onderdelen voor zonnepanelen ook goedkoper werden. Lees op deze pagina alle informatie over de subsidie van zonnepanelen in 2017.

*Tip:

→ Wat kosten zonnepanelen? Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend tot 6 offertes van diverse lokale installateurs.

De verhouding tussen aankoopprijs en subsidie

Veel mensen die in 2018 graag zouden willen investeren in zonnepanelen zijn teleurgesteld omdat ze moeten vaststellen dat de meest interessante subsidies inmiddels zijn verdwenen. Dat is inderdaad het geval, maar er dient op dit vlak wel rekening te worden gehouden met de verhouding tussen enerzijds de kostprijs van de installatie en anderzijds de subsidies die in het verleden werden toegekend. Door de dalende aankoopprijs van een installatie met zonnepanelen is het namelijk op vandaag nog steeds financieel erg interessant om een dergelijke investering te overwegen. Sterker nog, de aankoopprijs van zonnepanelen ligt in 2018 zo laag dat ze op vandaag voordeliger zijn dan vroeger en dat zonder de landelijke subsidie(s)! Dit op zich maakt reeds duidelijk dat er voor kiezen om zonnepanelen op uw dak te plaatsen ook in het jaar 2018 zeker en vast nog rendabel is.

BTW-regeling zonnepanelen voor particulieren

Er mag dan geen sprake meer zijn van een landelijke subsidie voor een investering in zonnepanelen in 2018, dat neemt niet weg dat het wel nog steeds mogelijk is om te genieten van het voordeel van de BTW-regeling. Deze regeling geldt in het bijzonder voor zonnepanelen en stelt dat particulieren de mogelijkheid hebben om het volledige BTW-bedrag van hun aankoop terug te krijgen. Om dit te kunnen doen dien je zich wel aan te melden als ondernemer. In het verleden wou dat wel eens een uitdaging zijn, maar tegenwoordig kan dit zeer eenvoudig gebeuren op de website van de Belastingdienst. Vergeet dit zeker en vast niet te doen, want het levert je toch een aantrekkelijk financieel voordeel van 21 procent op!

Betere kwaliteit van zonnepanelen zorgt voor extra rendement

Het feit dat er geen landelijke subsidies voor zonnepanelen worden toegekend voor het jaar 2018 is eveneens (onrechtstreeks) te wijten aan de verbeterde kwaliteit waar zonnepanelen op vandaag over beschikken. Wanneer we de opbrengst van een standaard installatie vijf jaar geleden gaan vergelijken met het rendement dat op vandaag met eenzelfde oppervlakte aan panelen kan worden behaald is het verschil aanzienlijk. Bovendien heeft dit niet noodzakelijkerwijs een aanzienlijk hogere investering tot gevolg. Het rendement dat wordt behaald met een investering in zonnepanelen is niet alleen interessant in het jaar van investeren zelf (in dit geval dus 2018), maar ook in de volgende jaren. Gezien de prima levensduur van zonnepanelen is het namelijk zo dat je zowel op de korte als op de middellange tot lange termijn bent verzekerd van een aantrekkelijk financieel voordeel.

Meer informatie:

Het kan zijn dat er nog een lokale subsidie aanwezig is in jouw gemeente. Ga voor een actueel overzicht naar de website: energiesubsidiewijzer.nl.

Zijn er lokale subsidies mogelijk voor zonnepanelen in 2018?

Het feit dat er geen landelijke subsidie meer bestaat voor zonnepanelen in 2018 hoeft niet meteen te betekenen dat er ook vanuit een stad of provincie geen financiële compensatie kan worden aangeboden. Toch zijn ook deze subsidies zeer schaars geworden in Nederland. Steden of provincies die er wel nog voor kiezen om hun inwoners bij een investering in zonnepanelen tegemoet te komen doen dit bovendien in het merendeel van de gevallen door middel van een financieel gunstige lening. De mogelijkheden hiertoe worden steeds beschreven op de website van de stad waarin je woonachtig bent en kunnen dus onderling aanzienlijke verschillen vertonen. Hou er bovendien rekening mee dat er binnen een bepaalde periode doorgaans een beperkt aantal extra gunstige kredieten kunnen worden verstrekt. Zo snel mogelijk op het jaar de groene lening aanvragen indien mogelijk is dan ook beslist een aanrader.

Zakelijke subsidie voor zonnepanelen in 2018

pv panelenParticulieren moeten het in 2018 dus doen met een handvol mogelijkheden voor wat een investering in zonnepanelen betreft, maar hoe staat het met de zakelijke sector? Bedrijven die overwegen om een investering te doen in zonnepanelen kunnen dit jaar rekenen op verschillende, interessante voordelen. Deze voordelen uiten zich onder de volgende factoren:

  1. De milieu-investeringsaftrek;
  2. De energie-investeringsaftrek;
  3. De kleinschaligheidsaftrek;
  4. De willekeurige afschrijving milieu-investeringen;

Naast bovenstaande is er ook voor het jaar 2018 sprake van de zogenaamde SDE+ regeling. Deze regeling werd in het leven geroepen voor grootschalige projecten waarbij er sprake is van een jaarlijkse uitkering bij de toepassing van duurzame energievormen. Het subsidiebedrag is niet forfaitair en wordt bijgevolg bepaald aan de hand van de capaciteit waar de duurzame installatie over beschikt.

Kostprijs haalt subsidie in, in 2018

Door de verlaging van de kostprijs werden de zonnepanelen steeds goedkoper aangeboden terwijl de kwaliteit steeds verder omhoog ging. De overheid heeft daarom bepaald dat een subsidie niet meer nodig was. Maar gelukkig kun je tegenwoordig stellen dat 8 zonnepanelen nu goedkoper zijn zonder subsidie dan 8 zonnepanelen 10 jaar geleden met subsidie. Met de dalende prijs van zonnepanelen en de toegenomen kwaliteit zijn zonnepanelen een populair product geworden om je huis duurzaam te maken. Omdat je nu als ondernemer wordt gezien bij de aanschaf van pv panelen, kun je zelfs geld terug krijgen (btw teruggave). Deze regeling is stukken aantrekkelijker dan de voormalige subsidies!

Hoeveel kosten zonnepanelen in 2018?

kosten zonnepanelenHet mag ondertussen duidelijk zijn dat het doen van een investering in zonnepanelen ook in 2018 nog steeds op financieel vlak bijzonder interessant kan zijn. De mate waarin u een bepaald rendement kunt boeken is evenwel altijd afhankelijk van verschillende factoren:

  1. Het aantal gezinsleden en diens totale energieverbruik;
  2. De mate waarin een woning al dan niet goed is geïsoleerd;

In de praktijk is het zo dat een investering in zonnepanelen voor een alleenstaande vaak niet zo interessant is, tenzij hij woonachtig is in een grote woning. Het interessante aspect van zonnepanelen wordt dan ook groter naarmate er meer leden deel uitmaken van het gezin. Hoe meer mensen er in één huis wonen, des te groter uiteraard het energieverbruik is. Hou bovendien ook rekening met de mate waarin het huis is geïsoleerd. Een grotere installatie kan interessant zijn op het ogenblik dat er bijvoorbeeld heel wat warmte verloren gaat via een niet geïsoleerde spouwmuur. Nog beter zou uiteraard zijn om dit onderdeel van uw huis gewoon te isoleren, maar dat is weer een ander verhaal.

Zou je wel graag willen investeren in zonnepanelen in 2018, maar wil je in de eerste plaats een goed beeld hebben van de gemiddelde investering waarmee je rekening zult moeten houden? In dat geval zijn de gegevens uit de onderstaande prijstabel voor je ongetwijfeld de moeite meer dan waard.

Personen Jaarlijks energieverbruik Vereist vermogen Aantal zonnepanelen Richtprijs incl. BTW Besparing op jaarbasis
1 2500 kWh 3000 Wp 12 zonnepanelen 6.250 euro 635 euro
2 3000 kWh 3500 Wp 14 zonnepanelen 7.500 euro 755 euro
3 3500 kWh 4100 Wp 16 zonnepanelen 9.000 euro 875 euro
4 4000 kWh 4700 Wp 18 zonnepanelen 10.100 euro 1.020 euro
5 4500 kWh 5300 Wp 21 zonnepanelen 10.900 euro 1.130 euro
6 5000 kWh 5900 Wp 23 zonnepanelen 12.000 euro 1.260 euro

Extra voordeel bij meer gezinsleden

Op basis van de gegevens in de bovenstaande tabel kan er worden vastgesteld dat de aankoop van een systeem met zonnepanelen voordeliger wordt naarmate er sprake is van meer gezinsleden. Het is wel vanzelfsprekend dat het aantal vereiste zonnepanelen toeneemt naarmate ook het verbruik stijgt. Hoe meer gezinsleden, des te meer energie er ook wordt verbruikt. In verhouding zal echter altijd kunnen worden vastgesteld dat de lasten (aanzienlijk) afnemen naarmate het gezin groter is of wordt. Dit neemt niet weg dat investeren in een systeem met zonnepanelen ook voor kleine gezinnen zeker en vast de moeite waard kan zijn.

subsidie zonnepanelen 2017

Samen investeren in zonnepanelen

Je  kunt er in 2018 voor kiezen om alleen te investeren in een systeem met zonnepanelen, maar je kunt er ook de voorkeur aan geven om samen te investeren met de buren. Dit niet in het minst op het ogenblik dat er sprake is van een 2 onder 1 kap woning. In deze situatie profiteer je van verschillende voordelen. Allereerst is er sprake van een groter oppervlak waardoor de manier van opwekken wordt bevorderd, maar er is meer. Wat bovendien namelijk ook te denken van het feit dat je bij pieken gebruik kunt maken van de (grotere) capaciteit van de buren? In principe kunnen we stellen dat op deze manier, samen investeren in zonnepanelen een vorm van schaalvergroting is voor jouw woning.

Allereerst kan bovenstaande werkwijze uiteraard worden gehanteerd bij een woonblok, maar er zijn meerdere situaties mogelijk waarin samen investeren in zonnepanelen de moeite waard kan zijn. Wat bijvoorbeeld te denken van de situatie waarin er sprake is van twee garages die naast elkaar liggen? Ook dan kan samen investeren in een installatie met zonnepanelen voor beide partijen financieel interessant zijn. Dit bovendien misschien nog wel niet in het minst omwille van het feit dat je dan niet langer afhankelijk bent van de hoek ten opzichte van de zon. Hou wel rekening met de beveiliging van jouw  woning. Een huis met zonnepanelen kan zomaar voor potentiële inbrekers extra interessant zijn om in, in te breken. Een goed alarmsysteem voorzien kan dit risico uiteraard aanzienlijk inperken.  Ontdek meer op: alarmsystemen info.

Vergelijk de opties en de prijzen

De informatie op deze pagina heeft stelselmatig duidelijk gemaakt dat er voor kiezen om in 2018 te investeren in zonnepanelen nog steeds de moeite meer dan waard kan zijn, ook zonder landelijke subsidies. Bekijk daartoe zeker de mogelijkheden op vlak van financieel extra interessante kredieten die lokaal worden verstrekt en hou rekening met de teruggave van BTW voor particulieren. Wil je er zeker van zijn dat je voor jouw investering in zonnepanelen in 2018 geen euro teveel hoeft te betalen? In dat geval is het ook altijd de moeite waard om offertes aan te vragen bij verschillende bedrijven die een dergelijke installatie voor je kunnen voorzien. Op deze manier ben je altijd verzekerd van de best mogelijke prijs voor jouw zonnepanelen in 2018 en kun je tegelijkertijd een zo optimaal mogelijk rendement in het vooruitzicht stellen. Vul het formulier op de volgende pagina in, ontvang vrijblijvend de offertes en begin met vergelijken.

Andere duurzame maatregelen:

Gratis tot 6 offertes in je mailbox?

De prijzen van zonnepanelen kunnen aanzienlijk verschillen per installateur. Je doet er daarom verstandig aan om meerdere offertes te vergelijken. Vul hieronder je postcode in (vervolgens het formulier), vergelijk en bespaar ook tot 30% op de kosten.