Informatie over zonnepanelen subsidies
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Voor de agrarische sector is een speciale subsidie regeling van kracht geworden. Juist omdat in deze sector veelvuldig gebruik is gemaakt van de verwerking van asbest in daken heeft de overheid de subsidie gekoppeld aan het plaatsen van zonnepanelen. De regeling houdt in dat als boeren hun dak van asbest vervangen door een dak bestaande uit zonnepanelen er een flinke subsidie wordt gegeven.
Hoewel de subsidie van overheidswege is opgesteld zal de uitvoering via de provincie plaatsvinden. Dat komt omdat de provincies meer kijk op de agrarische sector in de betreffende provincie hebben dan de nationale overheid. Het aanvragen van deze subsidie gebeurt ook via de provincie. Deze regeling eindigt in de meeste provincies op 1 oktober 2016 maar in een klein aantal andere provincies op 1 september 2016.

Investeringsaftrek als subsidie voor grote bedrijven

Bedrijven hebben niet zo heel veel aan het toepassen van de 21% teruggave op de aanschafkosten van je pv panelen op de arbeidsuren in plaats van het hoge 21% BTW tarief. De BTW  bij investeringen kan worden verrekend met de BTW die betaald moet worden en dan maakt het percentage niet zo heel veel uit. Maar aan de andere kant heeft het Mkb wel weer andere voordelen van de investering in zonnepanelen. Om bedrijven te stimuleren te investeren in duurzame energie kan een bedrijf gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek. Afgezien van de reguliere afschrijving mag op basis van deze investering meer dan 40% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Met deze regeling kunnen dus voordelen worden gehaald in de bedrijfsresultaten. Ook kleinere investeringen in duurzame energie kennen een regeling voor investeringsaftrek. Bij grote bedrijven kan gebruik worden gemaakt van de SDE+ regeling waarbij jaarlijks een subsidie wordt verstrekt aan de deelnemers in grote duurzame energieprojecten.

Provinciale subsidie voor grote bedrijven

Hoewel de subsidie van overheidswege is opgesteld zal de uitvoering via de provincie plaatsvinden. Dat komt omdat de provincies meer kijk op de agrarische sector in de betreffende provincie hebben dan de nationale overheid. Het aanvragen van deze subsidie gebeurt ook via de provincie. Deze regeling eindigt in de meeste provincies op 1 oktober 2016 maar in een klein aantal andere provincies op 1 september 2016.

Lokale subsidie voor zonnepanelen bij verwijderen asbest

Voor agrariërs is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een subsidie waarbij asbest wordt vervangen door zonnepanelen. Bij deze vorm van asbestverwijdering wordt tegemoet gekomen in de kosten door de provincie. Voor bedrijven zijn er uiteraard de voordelen door gebruik te maken van de investeringsaftrek die mogelijk maakt dat de kosten voor de aanschaf van zonnepanelen mogen worden aangezien als investering.

Opbrengst van de zonnepanelen

Er zijn een aantal factoren die bepalen wat je voordeel bij het gebruik van zonnepanelen is. Het ligt voor de hand dat hoe meer oppervlak aan zonnepanelen hoe hoger de opbrengst zal zijn. Maar ook de hoek ten opzichte van zon bepaalt de opbrengst. Het aantal zonuren en de mate waarin de zon wordt belemmerd door bomen of gebouwen bepalen ook de opbrengst. Bewolking heeft weliswaar invloed op de opbrengst maar is lang niet zo bepalend als gedacht.

De levensduur van de zonnepanelen

Hoe langer een zonnepaneel meegaat hoe lager de afschrijving uiteraard zal zijn. De duurdere zonnepanelen gaan ongetwijfeld langer mee en de afschrijving zal dan niet veel afwijken van die van de goedkopere zonnepanelen. Maar een herinstallatie brengt wel kosten met zich mee en daar moet je rekening mee houden. Over het algemeen hebben de goede zonnepanelen een levensduur van 20 tot 25 jaar. Bij de berekening van het rendement is de levensduur een belangrijke factor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Meer nieuws:

Meer nieuws