Category: <span>Blog</span>

Groningen neemt het voortouw bij subsidie met betrekking tot zonnepanelen

In 2013 is de landelijke subsidie op zonnepanelen door de overheid afgeschaft. De grote voordelen, die mensen zouden behalen met de aanschaf van zonnepanelen, zouden ervoor zorgen dat je maandelijks zoveel op je energierekening bespaart dat je de dure aankoop in minder dan tien jaar terug verdiend zou hebben. Wel is het mogelijk om lokaal bij je gemeente subsidies aan te vragen voor zonnepanelen, zoals in gemeente Groningen. Over deze lokale subsidie zal dit blog gaan.

De voorwaarden van de subsidie

Wil je in de provincie Groningen aanspraak maken op de subsidie, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet je een woningeigenaar zijn of je moet een ander gebouw bezitten, die nog niet opgenomen is het versterkingsprogramma Nationaal Coördinator Groningen. In dit verdrag werken gemeenten, de Rijksoverheid en de provincie samen om woningeigenaren in een aardbevingsgebied tegemoet te komen in de verduurzaming van hun woningen en gebouwen. De subsidie is beter bekend onder de naam Verduurzaming en Verbetering Groningen en is vanaf 1 juni 2021 geopend. Je postcode moet vallen onder de waardedalingsregeling van het instituut Mijnbouwschade of liggen binnen de postcodes 9689, 9681 of 9682 om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Op een rijtje

Hieronder volgt in een opsomming alle voorwaarden, waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Verduurzaming en Verbetering Groningen:

 • Eigenaren met een bedrijf aan huis mogen ook van deze subsidie gebruikmaken
 • Je woning is niet opgenomen in het Nationaal Coördinator Groningen
 • Je huis staat in een van de postcodes waar de waardedalingsregeling van de Instituut Mijnbouwschade geldt
 • Je woning staat in postcodes 9689, 9681 of 9682 of in gemeente Oldambt
 • Je woning is gebouwd voor 2016
 • Je mag tweemaal een aanvraag indienen
 • Maatregelen dienen binnen drie jaar uitgevoerd te worden

Verduurzaming en Verbetering Groningen

Bij de subsidieregeling Verduurzaming en Verbetering Groningen kunnen eigenaren voor maximaal tienduizend euro aan subsidie aanvragen. Woningeigenaren kunnen het subsidiegeld gebruiken bij onderhoud aan de woning, uitbouw en de installatie van zonnepanelen in Groningen. Wil je subsidie aanvragen, dan richt je je tot het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Deze organisatie neemt je aanvraag in behandeling binnen acht weken en je moet je klussen uitvoeren binnen drie jaar na goedkeuring. De subsidie is bedoeld voor woningeigenaren, die in het versterkingsprogramma zijn opgenomen en die nog geen beoordeling gehad hebben. Woningeigenaren die een versterkingsadvies gehad hebben en willen gaan voor een second opinion, die komen ook in aanmerking voor de subsidie. Als het Nationaal Coördinator Groningen voor een beoordeling toestemming heeft gegeven, dan kunnen de woningeigenaren hiervoor subsidie aanvragen. Voor deze kwesties is een extra 13.000 vrijgemaakt. Er is een subsidiepotjes van 300 miljoen euro beschikbaar.

Weg met lange wachttijden

Door te kiezen voor de oprichting van de Verduurzaming en Verbetering Groningen willen deelnemende gemeenten de woningeigenaren in het aardbevingsgebied tegemoet komen voor de lange wachttijden omtrent het opnemen en beoordelen van de woningen of panden. Door de lange wachttijden hebben veel eigenaren onderhoud en investeringen in hun gebouwen uitgesteld. Door de subsidieregeling kunnen de eigenaren een bedrag krijgen om hun gebouwen te verbeteren en/of te verduurzamen.

De andere subsidie

In aardbevingsgebied gold al een eerdere subsidieregeling met de naam Waardevermeerdering. Door middel van deze subsidie konden woningeigenaren met aardbevingsschade hun gebouwen tegelijkertijd verduurzamen, terwijl ze hun schade repareerden. Vanuit deze regeling konden woningeigenaren maximaal vierduizend euro aan subsidie krijgen, waardoor het subsidiepotje bijna uitgeput was. Dit jaar is er daarom nog eens 40 miljoen euro voor deze subsidieregeling vrijgemaakt.

Waardevermeerdering

Met de Regeling Waardevermeerdering kunnen woningeigenaren van woningen of panden in aardbevingsgebied, die een schadevergoeding hebben ontvangen van meer dan duizend euro, subsidie aanvragen tot maximaal vierduizend euro om naast het repareren van de schade meteen energieverduurzamingsmaatregelen te treffen. Dit geld mag onder andere benut worden voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Van de regeling hebben reeds 22.000 adressen gebruik gemaakt.

Verlengd tot eind dit jaar

Voor de Regeling Waardevermeerdering was 21 miljoen euro vrijgemaakt, die in april van dit jaar is opgegaan. Het kabinet haalt daarom het gereserveerde bedrag van dit jaar naar voren en voegt dit toe aan het budgetplafond van dit jaar. De 2.5 miljoen, die vorig jaar niet zijn opgegaan, worden ook aan het plafond van 2021 toegevoegd. De schadeafhandelingen zijn reeds verbeterd, maar nog niet altijd goed genoeg. Daarom is er nog eens veertig miljoen euro vrijgemaakt, waardoor de subsidieregeling verlengd kan worden tot oktober van dit jaar.

Zakelijke subsidie op zonnepanelen loopt geen vaart

In januari 2021 ging een nieuwe landelijke subsidieregeling in: de ISDE, die deels de rol overnam van de voormalige SEEH subsidie. Vanaf vier januari werd de installatie van zonnepanelen bij scholen, zorginstellingen en het mkb hieraan ook toegevoegd door de toenmalige minister van Economische Zaken en Klimaat. Hoe wordt er echter anno april 2021 van deze subsidie gebruikgemaakt?

Wat houdt de ISDE in?

De Investeringssubsidie Duurzame Energie omvatte in 2020 alleen nog maar warmtepompen en zonnecollectoren. Per januari 2021 werd de ISDE voor consumenten uitgebreid met onder meer isolatiemaatregelen, zoals vloerisolatie en dakisolatie, en een collectieve aansluiting op het warmtenet. Hierbij moest je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je bent een woningeigenaar in Nederland
 • Bij isolatiemaatregelen moeten twee of meer isolaties zijn toegepast.
 • Installatie is uitgevoerd door een professioneel bedrijf en je kunt hiervan bewijs aantonen.
 • Binnen een bepaalde tijd na aanschaf moet subsidie zijn aangevraagd.
 • Je mag niet meerdere keren subsidie voor soortgelijke maatregelen aangevraagd hebben.

Zakelijke gebruikers

Voor zakelijke gebruikers gelden andere regels en toepassingen van de ISDE. Voor zakelijke aanvragers is er bijvoorbeeld ook budget vrijgemaakt voor de installatie van zonnepanelen en kleine windmolens. De ISDE loopt tot eind 2021 en er zijn twee subsidieplafonds opgesteld. Ten eerste is er een plafond van 124 miljoen euro voor zonneboilers, isolatiemaatregelen, warmtepompen en de aansluiting op een collectief warmtenet. Ten tweede is er een subsidieplafond van veertig miljoen euro voor de installaties, die elektriciteit opwekken via zonnepanelen of windturbines.

Voorwaarden zakelijke ISDE

Wanneer je als zakelijke gebruiker de ISDE gaat aanvragen, moet je op de hoogte zijn van de voorwaarden die gelden bij een aanvraag, zoals:

 • De zonnepaneleninstallatie moet een minimaal vermogen hebben van 15 kilowattpiek en maximaal 100 kilowattpiek.
 • De installatie is aangesloten bij een kleinverbruikersaansluiting van 3 x 80 Ampère.
 • Maximaal €125 subsidie per kilowattpiek
 • Het totale netto elektriciteitsverbruik moet meer zijn dan 50.000 kilowattuur in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.

De huidige status van de ISDE

April is alweer een paar weken om, maar ook in deze maand heeft de ISDE voor zakelijke gebruikers geen stormgelopen. In april werd slechts 625.000 euro subsidie aangevraagd voor de installatie van zonnepanelen. Voor windmolens en zonnepanelen zijn in totaal 458 aanvragen van zakelijke gebruikers gedaan. Van deze aanvragen vormen zonnepanelen wel 93.4 procent. Tabel 1 geeft dit weer in cijfers.

Tabel 1. Aantal aanvragen en geclaimd subsidiebedragen in periode januari – april 2021

TijdvakAanvragenSubsidie zonnepanelenSubsidie windmolensTotaal
Januari – maart410€3.635.000.€265.000€3.9 miljoen
April48€665.000€35.000€700.000
Totaal458€4.300.000€300.000€4.6 miljoen

Wat wordt dan aangevraagd?

In de maand april is vooral veel geld aangevraagd voor zonneboilers, isolatie en warmtepompen. Dit bedraagt een bedrag van over de zeven miljoen euro. Isolatie vormt hierbij de hoofdmoot. Vorig jaar werd in dezelfde periode voor maar liefst €32.5 miljoen gebruik gemaakt van de ISDE en nu voor €22.7 miljoen subsidie. Het subsidieplafond van deze investeringen bedraagt 124 miljoen. Dit budget kan gebruikt worden door particulieren en zakelijke gebruikers, maar voor de laatstgenoemde doelgroep geldt dat zij niet in aanmerking komen voor isolatiemaatregelen en warmtenetten.

Groei aanvraag consumenten

Waar zakelijke gebruikers niet een hele forse groei laten zien in de subsidieaanvraag, zie je dit bij consumenten in de maand april wel. In april is het aantal aanvragen met maar liefst 57 procent gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal, terwijl dit bij zakelijke gebruikers juist gedaald is met acht procent. Een mogelijke verklaring zou natuurlijk de Corona lockdown kunnen zijn. Zakelijke gebruikers doen er alles aan om hun hoofd boven water te houden en de verplichte vaste lasten te kunnen betalen. Grote investeringen zijn zonder een gedegen omzet daarom niet mogelijk. Ook niet met behulp van subsidie. Particuliere consumenten zitten juist thuis of moeten thuiswerken nu en zien dit als een kans om hun woningen te verduurzamen, aangezien er nu tijd voor is.

Is de ISDE van toepassing op zonnepanelen?

Het hebben van zonnepanelen op het dak van je woning brengt meerdere voordelen met zich mee. Je kunt tot wel €600 per jaar op je energierekening besparen. Je kunt een vergoeding krijgen door een overschot aan stroom te leveren aan je energieleverancier. Je zonnepanelen dragen bij aan een beter energielabel van je huis. Ze voegen waarde toe aan je huis, waardoor je een hogere prijs kunt vragen bij een eventuele verkoop van het huis. Daarnaast wek je groene stroom op en ben je dus volledig duurzaam bezig. De prijs van de installatie van zonnepanelen wordt door veel Nederlanders als een groot nadeel gezien, maar kun je hierbij in Nederland een beetje geholpen worden? Zijn er subsidies voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen anno 2021?

Hoeveel kosten zonnepanelen anno 2021?

Het is zeker een flinke investering aan je huis om zonnepanelen te laten installeren, maar de aanschafkosten zijn reeds gedaald in vergelijking met voorgaande jaren. De prijsopbouw van zonnepanelen bestaan uit twee delen: materiaalkosten en installatiekosten. De materiaalkosten nemen hierbij maar liefst 75 procent van alle kosten in. De keuzes die jij maakt als woningeigenaar voor je zonnepanelen bepalen automatisch ook de prijs:

 • Kies jij een A-merk zonnepaneel of liever een B-merk?
 • Welk type zonnepaneel kies je: monokristallijn, polykristallijn of dunne film?
 • Hoeveel panelen kies je?
 • Welk installatiebedrijf kies je?
 • Welke omvormer pak je?
 • Op welk type dak komen je zonnepanelen te liggen: schuin of plat?
 • Eventuele extra opties

De richtprijs

De prijzen van de zonnepanelen zijn onder meer afhankelijk van de grootte van je huishouden en het energieverbruik in je huishouden. Hieronder vind je een tabel met het gemiddelde elektriciteitsverbruik per aantal personen in een huishouden en het aantal zonnepanelen dat hiervoor minimaal toegepast moeten worden.

Tabel 1. Aantal zonnepanelen er nodig zijn voor verschillende type huishoudens

Aantal personenStroomverbruik in KilowattuurEnergiebehoefte in WPAantal panelenGemiddelde kosten
12300270011€5100
23400400016€7600
34100480020€9100
44600540022€10.200
55300620025€11.700
65400635026€12.000

Offertes vergelijken voor extra besparing

Het is een goed moment om in 2021 zonnepanelen aan te schaffen. Het is echter altijd fijn om nog extra euro’s te kunnen besparen. Dit doe je door offertes aan te vragen bij meerdere installatiebedrijven en deze onderling te vergelijken op prijs en kwaliteit. Offertes aanvragen is gratis en vrijblijvend, dus je zit nergens aan vast.

Hulp van de Nederlandse overheid bij de installatie van je zonnepanelen?

De geslonken kosten van zonnepanelen is een van de hoofdredenen geweest van de Nederlandse overheid om te stoppen met de landelijke subsidies op zonnepanelen. Dat betekent niet dat er helemaal geen financiële regelingen zijn voor de installatie van zonnepanelen. Ten eerste is er de btw-teruggave van de btw op zonnepanelen. Ten tweede kun je altijd bij je gemeente of provincie navragen of er regionale subsidies zijn voor het installeren van zonnepanelen. Als laatste is er een speciale energiebespaarlening opgesteld. Dit is een lening, die gebruikt mag worden voor energiebesparende maatregelen aan je huis en waarvan de voorwaarden uitermate gunstig zijn. Maar lenen kost geld en hoe dan ook moet je het geleende bedrag uiteindelijk terug betalen.

De btw op zonnepanelen terugvragen

Als particuliere woningeigenaar kun je het btw van 21 procent van je zonnepanelen bij de Belastingdienst terugvragen. Het gaat hierbij om het btw van het materiaal en van de installatiekosten. Je wordt namelijk gezien als klein ondernemer als je zonnepanelen bezit, wat inhoudt dat je btw mag terugvragen over je investering. Je betaal wel belasting over de opgewekte stroom in een heel laag bedrag. De btw op de aanschaf van zonnepanelen moet uiterlijk zes maanden na aanschaf ingediend worden. 

Is er geen ISDE mogelijk?

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing kun je als een eigenaar van een woning subsidie aanvragen, wanneer je een zonneboiler aanvraagt, een warmtepomp koopt, isolatiemaatregelen neemt of je woning aansluit op het warmtenet. Hiermee neemt de ISDE de SEEH vanaf 2021 ook over. Opmerkelijk is dat zakelijke gebruikers wel op zonnepanelen subsidie krijgen middels de ISDE, maar particuliere woningeigenaren niet. Zakelijke gebruikers zijn bedrijven, woningcorporaties, overheden, verenigingen, VvE’s en particuliere verhuurders. Tot en met december 2023 kunnen zakelijke gebruikers subsidie aanvragen op zonnepanelen, mits je deze in gebruik neemt binnen een jaar nadat je de beslissing over de subsidieaanslag hebt ontvangen. Je krijgt €125 vergoeding per Kilowattuur gezamenlijk piekvermogen. Verder voorwaarden zijn:

 • Het moet het om een kleinschalig project gaan.
 • De zonnepanelen moeten op het bedrijfspand aangebracht worden of er rondom.
 • De zonnepanelen moeten aangesloten zijn op een kleinverbruikersaansluiting.
 • Het netto eigen verbruik is minimaal 50.000 kilowattuur in het jaar voorafgaand aan de subsidie.
 • De installatie is gedaan door bedrijf.
 • Je hebt nooit eerder soortgelijke subsidie aangevraagd.

Subsidie saneren asbestdaken met zonnepanelen in Friesland verlengd

De verwijdering van asbestdaken en het vervangen ervan met zonnepanelen wordt in Friesland van alle Nederlandse provincies het meeste gestimuleerd. Deden voorheen alle regio’s mee met de ‘Asbest er af, zonnepanelen er op’ subsidie, nu kun je hier alleen nog in Friesland en Groningen gebruik van maken. De Friese overheid stimuleert de inwoners al op deze manier sinds 2013 en er lijkt niet snel een einde aan te komen. Ze hebben namelijk recentelijk bekend gemaakt 150.000 euro extra uit te trekken om nog 20 asbestdaken te saneren en hier zonnepanelen op te plaatsen. Dit zal worden gedaan door middel van het SamenZONderasbest project, een initiatief van ECoop (onderdeel van Stichting Buurkracht).

SamenZONderasbest

Sinds 2013 zijn meer dan 400 grote asbestdaken in Friesland gesaneerd en voorzien van zonnepanelen. Dat is bijna 6 procent van het totale aantal asbestdaken in de provincie. Deze prestaties worden momenteel gestimuleerd in de vorm van het SamenZONderasbest project in de provincie. Als je besluit je asbestdak via dit project te verwijderen, dan hoeft de eigenaar van het dak niet te investeren in de zonnepanelen installatie. Het dak wordt verhuurd aan een energie coöperatie voor het opwekken van groene stroom. De eigenaar profiteert hiervan met een jaarlijkse korting op de energiebelasting. De pilot van SamenZONderasbest om van 18 asbestdaken coöperatieve zonnedaken te maken is intussen afgerond.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Iemand die een asbestdak heeft en deze wil saneren laat dit eerst zelf uitvoeren. Vervolgens stelt deze het dak beschikbaar aan een energie coöperatie in de regio. Deze plaatst de zonnepanelen op het dak en zorgt ervoor dat de eigenaar hier via de postcoderoosregeling van profiteert. Het goede nieuws is dat niet alleen de eigenaar van het dak op die manier financieel voordeel haalt uit de zonnepanelen, maar ook inwoners van de postcodes die er aan de postcode van het voormalige asbestdak grenzen mogen hierin investeren. Dat is ook waar de naam ‘postcoderoos’ vandaan komt. Uiteindelijk is de eigenaar een asbestdak kwijt dat toch al gesaneerd zou worden en krijgt hij of zij daar jaarlijks korting voor terug op de energiebelasting.

De nieuwe subsidie

Het succes van het SamenZONderasbest project heeft ervoor gezorgd dat de Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld hebben voor een volgende 20 asbestdaken die voor zonnedaken worden vervangen. Als jij in Friesland woont en een asbestdak hebt dan kun je je gratis voor het project aanmelden. Er wordt dan een beoordeling van je dak gemaakt om te zien of deze en de locatie geschikt zijn voor deelname.

Groningen doet ook mee

Ook in de provincie Groningen organiseert SamenZONderasbest projecten. Na de pilot met de 18 Friese daken zijn ze daar een tweede pilot gestart voor 120 Groningse asbestdaken en deze is nog steeds lopende. Woon je in Groningen en heb je een asbestdak, dan kun je daar dus ook gebruik van maken. Doordat de provincies subsidies in het leven hebben geroepen en deze dus blijven uitdelen, kan SamenZONderasbest zich steeds verder ontwikkelen. De combinatie van het verwijderen van een schadelijke stof met het opwekken van groene stroom is uiteraard een bijzonder interessant succesverhaal.

Een dakcheck

Het is niet zo dat alle dak eigenaren automatisch met dit project mee kunnen doen. Er zal eerst een dakcheck worden uitgevoerd om te zien of je dak hier geschikt voor is. Tijdens een dakcheck wordt naar antwoorden gezocht op de volgende vragen:

 • Bevat je dak asbest?
 • Is het dak sterk genoeg voor zonnepanelen?
 • Hoeveel stroom kan er jaarlijks door het dak worden geproduceerd?
 • Hoe zal de aansluiting de energielevering van het netwerk beïnvloeden?

Daarna ontvang je een complete analyse van de mogelijkheden en de financiële implicaties. Als je dak geschikt is dan wordt je in contact gebracht met een regionale energie coöperatie en worden plannen gemaakt om de werkzaamheden uit e voeren.

Vooral grote daken zijn geschikt

SamenZONderasbest is voornamelijk geschikt voor grote asbestdaken. In de provincies Friesland en Groningen doen daarom ook voornamelijk boeren mee en eigenaren van woonboerderijen of andere gebouwen. Ook de lokale energie coöperaties hebben hun interesse getoond. Deze projecten leveren de meeste stroom op en de sanering van die daken is het kostbaarste. Daarnaast krijgen dan meerdere mensen in de omgeving de mogelijkheid om mee te doen via de postcoderoosregeling, Het hangt allemaal af van hoe geschikt je dak is en van wat de mogelijkheden zijn. Het beste neem je dus contact op met SamenZONderasbest en laat je een dakcheck uitvoeren.

Friesland en Groningen zijn niet de enige

De provincies Friesland en Groningen zijn niet de enige provincies die dit soort acties met zonnepanelen stimuleren voor de inwoners. Als jij geïnteresseerd bent in het verduurzamen van je woning en de aanschaf van zonnepanelen, dan ga je het beste even naar je gemeente- en provinciehuis toe om bij hen na te vragen wat ze organiseren. De gemeentes Nijmegen en Sint Anthonis stimuleren verduurzaming het meeste. Daar zijn regelingen beschikbaar voor het aanschaffen van zonnepanelen en worden gezamenlijke inkoopacties georganiseerd, maar ook voor het plaatsen van een groen dak of het afkoppelen van gas.

Subsidiemogelijkheden op zonnepanelen in 2021

De aanschaf van een zonnepanelensysteem is niet bepaald goedkoop, maar aangezien je met zonnepanelen flink kunt besparen en je beter voorbereid bent op een duurzame toekomst met zonnepanelen op je dak is het een ideaal idee om de aanschaf van een set zonnepanelen te overwegen. Aangezien de kosten flink kunnen oplopen is besparen middels een subsidie altijd handig. De overheid probeert namelijk Nederlandse inwoners zoveel mogelijk stimuleren om te investeren het verduurzamen van hun woning door subsidies uit te reiken waardoor de kosten aanzienlijk kunnen worden verlaagd. Door hieronder verder te lezen kom je meer te weten over de verschillende subsidiemogelijkheden als het om zonnepanelen gaat.

Subsidies voor zonnepanelen

Met een set zonnepanelen op je dak ben je beter op de toekomst voorbereid, aangezien de Nederlandse overheid heeft besloten dat we zo duurzaam mogelijk moeten gaan leven. Per 2030 dienen we bijna volledig te draaien op groene energie. Het opwekken van groene stroom middels zonnepanelen is hierbij een uitstekend idee. Je bespaart niet alleen op de maandelijkse energiekosten, maar je woning verhoogt ook in waarde. Zonnepanelen zijn niet bepaald goedkoop in aanschaf, waardoor er verschillende subsidies zijn ingesteld om de investeringskosten wat te verlichten. Het gaat hierbij niet alleen om zonnepanelen, maar om alle duurzame maatregelen zoals het aanschaffen van een warmtepomp, een boiler of het isoleren van je woning.

Soorten subsidies voor zonnepanelen

De verschillende subsidiemogelijkheden die er worden uitgereikt voor het aanschaffen van zonnepanelen in Nederland zijn:

 • Landelijke en lokale subsidies, welke worden uitgegeven door de gemeente.
 • Subsidies voor MKB, agrariërs en sportverenigingen om op goedkope wijze zonnepanelen aan te kunnen schaffen.
 • Zakelijke subsidies. Hierbij wordt gekeken naar de fiscale aftrekmogelijkheden voor ondernemers.
 • De teruglever-subsidie waarbij je het teveel aan opgewekte stroom kunt terugleveren tegen een kleine vergoeding.
 • De btw-regeling, waarbij je de betaalde 21% btw terug kunt vorderen.
 • Korting op de btw. De meeste ondernemers doen niet moeilijk om een korting te geven.

Landelijke subsidies

Particulieren konden tot 2013 nog een landelijke subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen in Nederland, maar helaas is deze subsidieregeling inmiddels afgeschaft vanwege het feit dat de zonnepanelenprijzen al flink zijn verlaagd dankzij de stijgende vraag op de markt. De aanschaf van zonnepanelen is door de gedaalde prijs inmiddels al aantrekkelijk genoeg. Particulieren kunnen enkel een lokale subsidie aanvragen voor zonnepanelen. Ondernemers hebben wel de mogelijkheid om op landelijk niveau de SDE+ subsidie aan te vragen.

Lokale subsidies

Alle gemeentes hebben hun eigen lokale subsidiemogelijkheden, ongeacht dat je op landelijk niveau geen subsidie meer aan kunt vragen. Hierdoor dien je per gemeente na te gaan in hoeverre je een subsidie aan kunt vragen voor zonnepanelen in je regio. Dit geldt overigens voor alle duurzame maatregelen die je kunt treffen voor je woning. Daarnaast bieden de verschillende lokale gemeenten gratis professioneel en onafhankelijk advies door een energieadviseur over zonnepanelen en worden er regelmatig collectieven georganiseerd.

Subsidie voor MKB, Sportverenigingen en agrariërs

Ook MKB’ers, agrariërs en sportverenigingen kunnen goed gebruik maken van de verschillende voordelen van zonnepanelen. Vaak beschikken dergelijke instanties niet over de financiële middelen om een set zonnepanelen te kopen om zelf groene stroom op te kunnen wekken. Om deze reden heeft de Nederlandse overheid speciale subsidiemogelijkheden ingesteld om de hoge investeringskosten te verlagen.

Zakelijke subsidies voor zonnepanelen

Ondernemers, waaronder voornamelijk grootverbruikers, kunnen specifieke subsidies aanvragen bij de aanschaf van zonnepanelen. Denk hierbij aan de volgende subsidiemogelijkheden:

 • Energie-investeringsaftrek (EIA)
 • Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
 • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
 • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De teruglever-subsidie

De teruglever subsidie maakt het mogelijk om de ongebruikte opgewekte energie weer terug te leveren aan het algemene energienet. Hier krijg je vervolgens per kWh een kleine vergoeding voor. Deze vergoeding wordt deels door de overheid en deels door de energieleverancier vergoed. Je kunt volgens de salderingsgrens tot een bepaald vastgesteld aantal kWh’s de stroom salderen tegen de stroomprijs op de markt. Dit heet de salderingsregeling. Elke extra kWh wordt hierna bepaald volgens de teruglever subsidie.

De btw-regeling

Heb je onlangs een zonnepanelensysteem aangeschaft? Dan heb je daar 21% btw over betaald. Die btw kan je volledig terugvragen bij de Belastingdienst indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo krijg je de gehele 21% teruggestort op je rekening nadat je je als ondernemer voor de btw hebt aangemeld bij de Belastingdienst en heb je als het ware van een korting genoten. Zonnepaneeleigenaren worden hierbij als ondernemer beschouwd omdat er stroom wordt opgewekt en teruggeleverd.

Korting op de btw

Je zou simpelweg kunnen vragen aan de ondernemer om je een korting te geven op de btw. De meeste ondernemers doen hier niet zo moeilijk over, zeker niet nu dat iedereen het een krap heeft na de effecten van de Corona crisis. Op deze manier zou je ook op een klein deel van de investeringskosten van zonnepanelen kunnen besparen.

Ook zonder subsidie zijn zonnepanelen aantrekkelijk

Alhoewel de kosten voor het aanschaffen van een set zonnepanelen flink kunnen oplopen, dan nog blijft het aantrekkelijk om ook zonder een subsidie de zonnepanelen aan te schaffen. Op lange termijn ga je flink wat euro’s besparen met de zonnepanelen op je dak. Tevens kan je wat geld maken met de terugleververgoeding en geniet je zeer lang van de zonnepanelen vanwege de lange levensduur van ruim 25 jaar en de vrij korte terugverdientijd van 7 tot 12 jaar. Dit maakt de hoge investering zeker de moeite waard. De enige kosten die je na de aanschaf nog hoeft te maken is het aanschaffen van een omvormer na 10 jaar. De omvormer heeft namelijk een gemiddelde levensduur van 10 jaar.

Het aanschaffen van zonnepanelen begint steeds populairder te worden in Nederland. Als je rondrijdt zie je steeds vaker dat er een set zonnepanelen ligt op de verschillende daken. Met zonnepanelen bespaar je niet alleen flink op de energiekosten, maar je bent ook duurzaam bezig, je profiteert jarenlang van de opbrengsten en tevens ben je goed voorbereid op een stroom- en gasloze toekomst.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor zonnepanelen?

Het aanleggen van zonnepanelen op het dak van je huis is een duurzame investering. Dit betekent dat je er een groot aantal voordelen van ondervindt op financieel gebied, op je woning en voor het milieu. De aanschaf van de zonnepanelen is echter niet goedkoop: voor een set van zes panelen betaal je circa €520 per paneel. Doordat het zoveel geld bespaart op je energierekening, heb je binnen tien jaar je zonnepanelen echter al terug verdiend. Tevens zijn er een aantal gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidies, die je zoveel procent van de totaalprijs kunnen terug betalen. Kun je echter gebruikmaken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie?

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie is een subsidie vanuit de landelijke overheid. Je komt hiervoor in aanmerking, wanneer je duurzame apparaten zoals zonneboilers en warmtepompen aanschaft. Met de Investeringssubsidie probeert de overheid het CO2-verbruik in de Nederlandse huishoudens terug te dringen door men gebruik te laten maken van duurzame warmte. Zowel particuliere als zakelijke gebruikers kunnen van de regeling gebruik maken. De investeringssubsidie liep eerst in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Later is de regeling uitgebreid tot 2030. Vanaf 2021 valt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis, ook onder de Investeringssubsidie Duurzame Energie, waardoor ook isolatiewerkzaamheden gedekt worden.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Voor de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis kom je in aanmerking als je lid bent van de Vereniging van Eigenaars of als je een particulier woningeigenaar bent. Deze subsidie is bedoeld voor isolatiemaatregelen in je huis om duurzamer te leven, zoals isoleren vloer of dak. Een randvoorwaarde is wel dat je twee of meer isolatieklussen tegelijk hebt laten uitvoeren door een erkend bedrijf en dit ook kan aantonen. Tevens moet de isolatieoppervlakte aan een minimale grootte voldoen en een minimale isolatiewaarde.

Voorwaarden van de Investeringssubsidie Duurzame Energie

Om de Investeringssubsidie Duurzame Energie te mogen ontvangen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je apparaat is in de periode januari 2016 tot en met december 2030 aangeschaft en geïnstalleerd. Hiervan heb je aankoop- en installatiebewijzen.
 • Meerdere apparaten dien je apart in de subsidieaanvraag in, dus voor iedere zonneboiler of warmtepomp ontvangt de Rijksoverheid een aparte aanvraag
 • Je hebt een Burgerservicenummer en je hebt de energiezuinige apparaten in een woning in Nederland laten installeren door een erkend bedrijf
 • Je aanschaf betreft een zonneboiler of warmtepomp. Vanaf 2020 doen pellet kachels en biomassa ketels niet langer mee. Vanaf 2021 komen hier wel isolatiemaatregelen, zoals vloerisolatie en gevelisolatie, bij.

Uitbreiding Investeringssubsidie Duurzame Energie

Uit voorafgaande zou je kunnen afleiden dat zonnepanelen dus niet onder de Investeringssubsidie Duurzame Energie vallen. Hierop kan een uitzondering gevonden worden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil vanaf eind 2020 de Investeringssubsidie Duurzame Energie uitbreiden voor scholen, midden en kleine bedrijven en zorginstellingen. Hiervoor wordt een fonds opgezet van 100 miljoen euro, waarmee deze instellingen zonnepanelen kunnen laten installeren. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de instellingen aangesloten zijn op een kleinverbruikersaansluiting en dus niet in aanmerking komen voor de stimuleringsregeling duurzame energietransitie.

De Stimulering Duurzame Energietransitie

De Stimulering Duurzame Energietransitie is een subsidieregeling voor bedrijven en non-profitinstellingen, die hernieuwbare energie produceren en CO2-reducerende maatregelen toepassen. De Stimulering Duurzame Energietransitie is meerdere malen uitgebreid geworden sinds het ontstaan in 2008. Per januari 2020 hebben we de SDE++. Hernieuwbare energie via zon, wind, waterkracht of osmose valt onder SDE-regeling. Dit houdt in dat de overheid je kosten terugbetaalt, wanneer je na besparing van je energiekosten, na saldering en na de terugleververgoeding van de energieleverancier je investering in duurzame energieproductie nog niet hebt terugverdiend. De overheid betaalt je dan het restbedrag terug in subsidievorm.

Zorginstellingen

Vooral zorginstellingen zijn met hun grote en platte daken erg geschikt om zonnepanelen op te laten plaatsen. Deze kan de zorginstelling vervolgens gebruik om zelf te zien in hun energiebehoeften. Dit bespaart kosten. Fiscaal kunnen zorginstellingen er ook voordeel mee halen. Wanneer ze zonnepanelen verhuren of de energie leveren aan de bewoners of het stroomnet, dan valt er belastingtechnisch voordeel te behalen. De bewoner betaalt dan via een abonnement voor de energielevering. Daarnaast kun je als instelling een deel van de btw van de verbouwingskosten terugkrijgen, als je zonnepanelen op je dak of gevel plaats

Geven de 10 grootste gemeentes subsidie voor het installeren van zonnepanelen?

Het installeren van zonnepanelen op het dak van je woning is een dure investering. Ofschoon de prijzen de laatste jaren flink gedaald zijn, betaal je voor een set van tien panelen toch nog ongeveer €4700. Dit bedrag is inclusief omvormer en installatie. Door de grote voordelen die de installatie van zonnepanelen met zich mee brengt, verdien je echter deze hoge aankoopprijs in tien jaar al terug.

Voorheen een nationale subsidie

Vanaf 2012 kon je als particulier subsidie aanvragen voor het laten installeren van zonnepanelen door een erkend bedrijf. Deze subsidie bedroeg een vergoeding van ongeveer €650 euro. In augustus 2013 werd deze landelijke subsidieregeling beëindigd en kun je hoogstens nog gebruik maken van een btw-verlaging, wanneer je een deel van je opgewekte stroom terug levert aan het net. De zogenaamde salderingsregeling. Gemeentes willen echter ook wel eens gemeentelijke subsidies geven aan woningen, die verduurzaamd worden. Hoe pakken de tien grootste gemeentes in Nederland dit aan?

Wat zijn de grootste gemeentes in Nederland?

Wanneer de verschillende gemeentes in Nederland worden ingedeeld op basis van grootte, dan wordt dit gedaan aan de hand van het inwonersaantal van die gemeente. Het inwonersaantal moet hierbij groter zijn dan 100.000. Op basis van het inwonersaantal op 31 december 2019 krijg je de volgende top tien:

 • Amsterdam met 872.779 inwoners
 • Rotterdam met 651.376 inwoners
 • Den Haag met 545.838 inwoners
 • Utrecht met 357.694 inwoners
 • Eindhoven met 234.456 inwoners
 • Groningen met 232.922 inwoners
 • Tilburg met 219.800 inwoners
 • Almere met 211.840 inwoners
 • Breda met 184.271 inwoners
 • Nijmegen met 177.698 inwoners

Amsterdam subsidie duurzame zelfbouw

De grootste gemeente van Nederland heeft alleen een subsidieregeling voor de aanschaf van zonnepanelen, wanneer er sprake is van het bouwen van een duurzame nieuwbouwwoning. Een woning die reeds bestaat en waar zonnepanelen geïnstalleerd worden, wordt van deze subsidieregeling dus uitgesloten. Verdere voorwaarden zijn:

 • De woning wordt aardgasvrij gemaakt.
 • Bouw je met hout, dan moet dit FSC-gecertificeerd hout zijn.
 • De woning heeft een Energie Prestatie Coëfficiënt die lager is dan 0.25 van het EPC dat in het dan geldende Bouwbesluit vastligt.

Als je aan deze drie voorwaarden voldoet, dan krijg je tussen de €3000 en €5000 subsidie, afhankelijk van hoe hoog je EPC-waarde is.

Rotterdam btw terugvragen

Gemeente Rotterdam heeft geen speciale subsidies opgesteld voor de installatie van zonnepanelen. In deze gemeente kun je alleen gebruikmaken van het eerder genoemde terugvragen van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Deze teruggave vraag je aan bij de Belastingdienst. Je hoeft slechts aan twee voorwaarden te voldoen: je meldt je aan als Kleine Ondernemer bij de Belastingdienst en je geeft het overschot aan zelfopgewekte energie af aan de energieleverancier. Op deze manier kun je op een standaard pakket van tien zonnepanelen maar liefst €760 terugvragen.

Den Haag subsidie op bouwvergunning

Ook gemeente Den Haag heeft geen speciale subsidie voor het installeren van zonnepanelen. Net als bij gemeente Rotterdam kun je gebruikmaken van de btw-teruggave, wanneer je jouw energieoverschot levert aan het net. Daarnaast heeft Den Haag een subsidie om de kosten van een Omgevingsvergunning te dekken. Een Omgevingsvergunning heb je nodig, wanneer je bouwwerkzaamheden gaat verrichten aan de voor- of zijkanten van je huis, die in verbinding staan met openbaar gebied. Moet je gebruikmaken van een Omgevingsvergunning bij zonnepanelen, dan kan het subsidiebedrag oplopen tot €25.000 per bouwproject.

Groningen en de Waardevermeerderingsregeling

In gemeente Groningen kun je voor de installatie van zonnepanelen in aanmerking komen voor de Waardevermeerderingsregeling. Je komt hiervoor in aanmerking, wanneer je jouw woning energiezuiniger wil maken na schade door een aardbeving. De subsidie is hiervoor ook opgesteld als compensatie voor last bij aardbevingen. Per adres kun je eenmalig gebruikmaken van de Waardevermeerderingsregeling en dit bedrag kan oplopen tot een maximumbedrag van €4000. De voorwaarde is wel dat je erkende aardbevingsschade kunt aantonen.

Almere van asbestdak naar duurzaam dak

In de provincie Flevoland, waarin gemeente Almere ligt, kun je in aanmerking komen voor een subsidie bij de installatie van zonnepanelen, wanneer je een asbestdak verwijdert en vervangt door een goed geïsoleerd dak of een dak met zonnepanelen. Hiervoor is een basisbedrag beschikbaar van €500 met daarbij nog €6.50 per vierkante meter dakoppervlakte. Wordt er naast zonnepanelen ook nog isolatiemaatregelen getroffen, dan krijg je nog eens twee euro extra per vierkante meter. Het maximumbedrag bedraagt hierbij €25.000. Mocht het dak niet geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen, dan mogen de panelen ook op een ander dak geplaatst worden.

Veel Nederlandse gemeentes geven alleen btw terug

Ook de gemeenten Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Breda en Nijmegen maken, zoals gemeente Rotterdam en Den Haag, gebruik van de teruggave van de btw. Verder hebben deze gemeentes geen aanvullende subsidies voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen.

De garantiefondsen voor zonnepanelen

Zonnepanelen installeren op het dak van je woning is een duurzame en energiezuinige investering. Dit houdt in dat je een groot aantal voordelen hebt bij de plaatsing van zonnepanelen: zowel op financieel gebied, als op woninggebied als op milieugebied. Zonnepanelen laten installeren is echter een flinke investering: voor een set van zes panelen betaal je circa €520 per paneel. Hoe meer panelen je tegelijk koopt, hoe minder je betaalt per paneel. Toch zul je een flink spaarpotje moeten hebben, wil je zonnepanelen kopen.

Waarom dan toch zonnepanelen installeren?

Zoals al eerder vermeld leveren zonnepanelen flinke voordelen op. Doordat het zoveel geld bespaart op je energierekening, heb je binnen tien jaar je zonnepanelen namelijk al terug verdiend. Tevens zijn er een aantal gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidies, die je zoveel procent van de totaalprijs kunnen terug betalen. Ook kun je ervoor kiezen om zonnepanelen te huren, wanneer de aanschaf je te duur is.

De voordelen van zonnepanelen

Allereerst kort de voordelen van het gebruik van zonne-energie op een rijtje. Door met zonnepanelen stroom op te wekken, kun je jaarlijks op je energiekosten besparen door het opwekken van je eigen groene stroom. Wek je meer stroom op dan je verbruikt, kun je dit overschot aan het stroomnetwerk verkopen tegen een vergoeding. Door de plaatsing van zonnepanelen wordt je woning kortom energiezuiniger, waardoor je een beter energielabel krijgt. Dit energielabel zorgt voor een hogere waarde van je woning op de huizenmarkt. Het gebruik van groene stroom is duurzaam en dus goed voor het milieu. Je gebruikt immers je eigen opgewekt stroom om in je huishouden te voorzien, waardoor er minder verbranding plaatsvindt van fossiele, eindige brandstoffen, zoals aardgas. Dit leidt weer op zijn beurt tot een lagere CO2-uitstoot.

Besparingstips bij de aankoop van zonnepanelen

Je kunt op een aantal manieren ervoor zorgen dat de installatie van je zonnepanelen binnen je budget blijft. Tot 2013 werd er een subsidie verleend aan iedere woningeigenaar, die zonnepanelen op zijn dak liet plaatsen. Deze werd echter opgeheven, omdat het opwekken van groene stroom zo winstgevend werd geacht dat hiervoor geen subsidie meer voor gegeven hoefde te worden.

Btw terugvragen bij de Belastingdienst

Wel kun je de btw van de aankoopprijs terugvragen bij de Belastingdienst. De randvoorwaarde is wel dat je een deel van je eigen opgewekte stroom terug levert aan het netwerk. Op die manier word je door de Belastingdienst gezien als een kleine ondernemer en dan kom je in aanmerking voor een terugvordering van de btw.

Salderingsregeling groene stroom

Merk je dat je een overschot hebt aan je zelfopgewekte stroom? Gebruik je kortom minder stroom in je huishouden dan dat je opwekt? Verkoop het overschot dan aan het net voor een vergoeding. Deze salderingsregeling loopt nog tot en met 2023, waarna deze geleidelijk aan zal verdwijnen. Dit is, omdat de verbruikte stroom belangrijker zal worden dan de geleverde stroom.

Zorg voor garantie

Ben je van plan zonnepanelen te kopen, let dan ook altijd op bij welke garantiefondsen de leveranciers aangesloten zijn. Er zijn verschillende leveranciers, die jouw zonnepanelen leveren en installeren. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje en er kan altijd iets misgaan bij of na de installatie van de zonnepanelen. Daarom zijn de erkende leveranciers bij een zonnepanelen garantiefonds aangesloten.

Inhoud Stichting Garantiefonds Zonne-energie

Wanneer je de dure investering in zonnepanelen gaat doen, dan wil je er ook zeker van zijn dat je voor kwaliteit en veiligheid gaat. Erkende leveranciers zijn daarom aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Zonne-energie. Over het algemeen zijn in dit garantiefonds de volgende zaken gedekt:

 • Garantie op voorspelde opbrengst, waarbij sommige leveranciers, je het verschil tussen de verwachting en de daadwerkelijk geleverde energie terugbetalen.
 • Garantie op zonnepanelen en bijgeleverde accessoires, zoals omvormers en optimizers.
 • Installatiegarantie
 • Zonnekeur gecertificeerde installateurs
 • Aanbetalingsgarantie en fabrieksgarantie: afspraken gegarandeerd zelfs wanneer leverancier ophoudt te bestaan.
 • Een geschillenregeling is door leden onderschreven

Deze garantievoorwaarden zijn alleen geldig, wanneer jij een speciaal garantiecertificaat hebt aangevraagd bij het garantiefonds. Bedrijven die hierbij aangesloten zijn, zijn bijvoorbeeld: Nova Volt, Zonderzand en Helios Solar.

Inhoud Stichting Garantiefonds Zon Zeker

Een tweede garantiefonds, waarbij leveranciers aangesloten kunnen zijn, is de Stichting Garantiefonds Zon Zeker. De volgende garanties worden door Zon Zeker aangeboden:

 • Bij faillissement van je leverancier worden alle zekerheden die deze leverancier jou bood overgenomen door een andere lokale installateur, die aangesloten is bij Zon Zeker.
 • Bedrijfszekerheid tot maximaal vijftien jaar.
 • Zon Zeker werkt met kleine installateurs, die zeer flexibel werken.
 • Rendement zonnepanelen worden gegarandeerd.
 • Alleen installatie van zonnepanelen waarvan kwaliteit zeker is.
 • Vakbekwame installateurs
 • Stichting Garantiefonds bemiddelt bij geschillen.
 • Maatschappelijk voordeel, omdat je de kleine, lokale installateur kiest.

Bedrijven die bij dit garantiefonds zijn aangesloten, zijn onder andere: Zonnekeus Zonnepanelen, ODV Zonnepanelen en Zongarant.

Subsidie zonnepanelen: wat gaat er veranderen?

Liggen er al zonnepanelen op je dak of bent je van plan om ze te laten plaatsen? Dan kun je tot 2024 alle stroom die je zelf produceert en aan het electriciteitsnet terug levert van je eigen energieverbruik aftrekken. Deze regeling zou eerst vanaf 2020 worden versoberd maar de regeling is inmiddels door het kabinet met drie jaar verlengd. Zo kun je nog langer profiteren van een voordelige korting op je elektriciteitsrekening.

Zonnepanelen na 2023

De huidige subsidie loopt af tussen 2023 en 2031. Je krijgt nu een vergoeding voor de elektriciteit die je opgewekt hebt via jouw zonnepanelen en terug levert aan het netwerk. Deze vergoeding is de kale kostprijs die je zelf betaalt, inclusief belastingen en overige heffingen. Vanaf 2031 ontvang je alleen nog maar de kale kostprijs maar nu zonder belastingen en overige heffingen. Dit betekend dat je een stuk minder terugkrijgt en de terugverdien tijd sterk oploopt.

Om dit mogelijk te maken, moet de nieuwe teruglevering afzonderlijk worden ingeboekt. Minister Wiebes voert daarom een wetswijziging in, die voorschrijft dat elk huishouden vanaf 1 januari 2021 een elektriciteitsmeter moet hebben die de teruglevering apart kan noteren.

Prijs voor elektriciteitsgebouwen

Om het verschil goed te begrijpen, krijg je eerst informatie over hoe de prijs van elektriciteit in elkaar zit. Energiebedrijven zijn hier over het algemeen niet duidelijk over maar gemiddeld betaal je € 0,2235 voor 1 kWh elektriciteit.

De werkelijke kostprijs voor elektriciteit zoals je die afneemt van jouw energiebedrijf is slechts 4,5 cent per kWh. Daar betaal je energiebelasting en Duurzame Energieopslag (ODE) over. Dit bedrag wordt in rekening gebracht inclusief btw en zorgt voor een totale prijs van 22,35 cent per kWh.

Hoe zit het met de salderingsregeling?

De salderingsregeling houdt in dat de elektriciteit die je binnen een jaar aan het net aanlevert en de elektriciteit die je hetzelfde jaar uit het net afneemt worden verrekend met elkaar. Je ontvangt een vergoeding voor de elektriciteit die je produceert met jouw zonnepanelen en terug levert aan het netwerk. Hiervoor krijg je dezelfde prijs die je betaalt inclusief belastingen. In het voorbeeld, 22,35 cent / kWh.

Als je in een jaar meer elektriciteit gebruikt dan je produceert dan betaal je alleen voor het gedeelte dat je verbruikt. Als je in een jaar net zoveel elektriciteit gebruikt als je produceert, betaal je, op de kosten voor het netbeheer na, helemaal niets.

Gebruik je echter minder dan je produceert en heb je dus eigenlijk een overschot aan elektriciteit dan krijg je niet meer de 22,35 cent vanuit het elektriciteitsbedrijf en de overheid maar alleen nog maar een vergoeding van het elektriciteitsbedrijf wat neerkomt op een bedrag tussen de 4,5 en 12 cent per kWh. Daar komt een maximum aan teruglever hoeveelheid bovenop. Dat scheelt een hoop!

Hoe gaat de nieuwe regeling eruit zien?

Vanaf 2023 wordt de huidige 100% salderingsregeling voor zonnepanelen stopgezet. Daarna wordt de regeling in tien jaar afgebouwd. Dit betekent dat in 2023 slechts 90% van de energiebelastingen en -tarieven kan worden gecompenseerd, 80% in 2024 en 70% in 2025 en zo verder.

Vanaf 2031 krijg je voor alle elektriciteit die je terug levert alleen de kale prijs. Dat kan wordt dan een prijs tussen de 4,5 en 12 cent per kWh. Het vreemde is dat de elektriciteit die je produceert en verbruikt nog steeds 22,35 cent per kWh waard is. Dat is de prijs die je zelf zou moeten betalen. Deze prijs is inclusief belastingen.

Dit betekend dat de teruglever vergoeding veel minder gunstig is dan de saldering regeling maar nog steeds goedkoper dan zonder zonnepanelen!

Wat kun je het beste doen?

De nieuwe regeling zorgt ervoor dat je minder terugkrijgt voor het overschot aan eigen opgewekte elektriciteit. Je kunt daarom het beste twee dingen doen:

 • Verbruik zoveel mogelijk eigen elektriciteit
  Als je je eigen opgewekte elektriciteit zelf gebruikt dan is deze een stuk meer waard dan wanneer je het surplus zou terugleveren aan het elektriciteit netwerk. Dus ga wassen, strijken, drogen etc. zoveel mogelijk gedurende de dag. Als je dit ‘s avonds of ‘s nachts doet, gebruik je hier geen eigen zonne-energie voor, maar haal je elektriciteit van het net.
 • Sla je eigen opgewekte elektriciteit op
  Onder de nieuwe regeling kan het interessant zijn om een accu te kopen. Je levert het overschot niet terug aan het netwerk voor 4,5 cent per kWh maar slaat deze op met een waarde van 22,35 per kWh. In de zomer zorg je zo voor een kostbare voorraad die je in de dure wintermaanden kunt gebruiken aan de gestegen energie behoefte. Accu’s zijn nu weliswaar nog duur maar dit zal in de toekomst zeer waarschijnlijk gaan veranderen. Helemaal als we als wereld meer en meer gaan overstappen op een energieproductie via zonne-energie en andere vormen van duurzame energie.

Zo zie je dat ondanks de grote veranderingen vanuit de regering op het gebied van de subsidies voor zonnepanelen je nog steeds een hoop financieel voordeel kunt halen uit de aanschaf van zonnepanelen.

Wil je weten hoe zonnepanelen jou tot voordeel kunnen zijn? Vraag dan nu een vrijblijvende offerte aan en ontdek hoe zonnepanelen je financieel kunnen verlichten.

Valkuilen subsidieaanvraag zonnepanelen

Helaas zijn nationale subsidies voor zonnepanelen niet langer beschikbaar. Maar betekent dat dat je nu alles zelf moet betalen? Zeker niet! De overheid helpt nog steeds, maar nu via de btw.

Hoeveel bespaart u op de btw?

Het is duidelijk dat u als eigenaar niet per se hoeft te kiezen om al je energieverbruik op te wekken via een zonnepaneel systeem. Je kan er bijvoorbeeld ook de voorkeur aan geven om slechts een gedeelte van de groene energie op te wekken. In dit geval zijn de kosten veel lager maar zijn er nog wel een paar interessante voordelen.

BTW terugkrijgen

Bij aankoop van een zonnepaneel bestaat 21% van de totale factuur uit btw. De overheid biedt particulieren de mogelijkheid om btw in rekening te brengen.

Het werkt als volgt:

 • Je kunt je aanmelden als ondernemer om btw terug te krijgen.
 • Als er verder geen vragen meer zijn vanuit de belastingdienst, ontvang je een btw-teruggave voor de periode dat je de zonnepanelen bezit.
 • Je doet aangifte en vraagt de btw die je over de zonnepanelen hebt betaald terug.
 • De belastingdienst zal de btw terugbetalen naar de rekening die je op het formulier hebt opgegeven.
 • Veel installateurs doen de btw-aangifte als extra service. Dus wees voorzichtig bij het bekijken van een offerte. Btw-aangiften zijn mogelijk al inbegrepen in de uiteindelijke prijs.
 • Als je de btw laat uitbesteden betekent dat dat je er niets meer voor hoeft te doen.

De belastingautoriteiten gebruiken de zogenaamde kleine ondernemingsregeling voor de btw teruggave. Vanaf het moment van de installatie van zonnepanelen wordt je aangemerkt als ondernemer. Een zonnepaneel systeem levert letterlijk stroom aan het net, wat betekent dat een bepaalde commerciële transactie heeft plaatsgevonden. Je moet hier wel zelf aangifte van doen, het is niet verplicht.

Controleer of jouw gemeente een regeling heeft

De nationale subsidie voor zonnepanelen is gestopt maar veel gemeenten hebben een eigen regeling. Dus kijk wat je gemeente te bieden heeft! Je kunt snel alle regels op www.energiesubsidiewijzer.nl vinden.

Bijna alle gemeenten hebben regelingen in de vorm van leningen en lagere rentetarieven. Controleer de voorwaarden zorgvuldig, ze kunnen sterk verschillen, afhankelijk van de gemeente.Soms, wanneer je minder elektriciteit verbruikt dan de zonnepanelen opwekken, kun je daadwerkelijk elektriciteit aan het net leveren. De salderingsregeling houdt in dat je de eerste 3000 kWh elektriciteit die je aan het net hebt verstrekt kunt verrekenen met de elektriciteit die je inkoopt. Praktisch gezien: als je meer levert dan je gebruikt, zal de meter afnemen. Let op: je hebt hiervoor een meter nodig die achteruit kan lopen. Als je dit niet hebt, bent je een dief van je eigen portemonnee en het wordt ten zeerste aanbevolen dat je je leverancier vraagt ​​om de huidige meter te vervangen. Heb je wel zo’n meter en wil je energieleverancier deze op een gegeven moment vervangen, zorg ervoor dat je vermeld dat je zonnepanelen op je dak hebt en vraag het bedrijf om een geen nieuwe meter te plaatsen. Zolang de meter niet aan het einde van zijn levensduur is, moet het elektriciteitsbedrijf aan deze eis voldoen. Wanneer de meter aan het einde van zijn nuttige levensduur is, vraagt dan om een meter die dit wel kan. In sommige gevallen kost dit geld omdat deze maatregel duurder is.

Hoe zit het met zonnepaneel subsidies in de toekomst?

Het is duidelijk dat je als belegger in zonnepanelen nog steeds kunt rekenen op een interessante financiële bijdrage van de overheid. Veel mensen vragen zich echter af hoe lang dit zal duren. Niemand weet het natuurlijk, maar het is het algemene doel dat veel van Nederland in 2023 op groene energie zal draaien. Bovendien moet de particuliere energieproductie verder worden verhoogd om aan de op dit gebied vastgestelde quota te kunnen voldoen. Daarom lijkt het bijna zeker dat de overheid uiterlijk 2023 een bepaalde financiële bijdrage zal leveren aan mensen die ervoor kiezen om in zonnepanelen te investeren. Vooral de btw-teruggave lijkt voor beide partijen een interessante optie. Hierdoor is de kans groot dat je de komende jaren nog 21% kunt besparen op de aanschaf van een zonnepaneel systeem.

Je kunt elektriciteit opwekken met zonne-energie, maar je kunt bijvoorbeeld ook water in een boiler laten verwarmen. Op deze manier kunt u niet één keer maar vaker besparen. De overheid vindt het belangrijk dat individuen ook in duurzame energie investeren. Daarom werd de Duurzame Energie-investeringsaftrek (ISDE) gekozen voor de jaren 2015 tot 2020.

Wilt je eigenaar worden van zonnepanelen?

Wilt je je eigen duurzame energieproducent worden? Dan kun je het beste zonnepanelen kopen. We raden je aan om eerst goed alle aanbiedingen te

vergelijken. Op die manier weet je goed waar je aan toe bent en wat je nodig hebt.

Neem nu contact op en vraag een gratis offerte aan. Hierin vind je meteen alle benodigde informatie en kun je een goede en weloverwogen keuze maken.

Groningen neemt het voortouw bij subsidie met betrekking tot zonnepanelen

In 2013 is de landelijke subsidie op zonnepanelen door …

Zakelijke subsidie op zonnepanelen loopt geen vaart

In januari 2021 ging een nieuwe landelijke subsidieregeling …

Is de ISDE van toepassing op zonnepanelen?

Het hebben van zonnepanelen op het dak van je woning …

Subsidie saneren asbestdaken met zonnepanelen in Friesland verlengd

De verwijdering van asbestdaken en het vervangen ervan …

Subsidiemogelijkheden op zonnepanelen in 2021

De aanschaf van een zonnepanelensysteem is niet bepaald …

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor zonnepanelen?

Het aanleggen van zonnepanelen op het dak van je huis …