Het subsidiepotje van zonnepanelen en zonnecollectoren voor zakelijke gebruikers slinkt in een rap tempo

Het subsidiepotje van zonnepanelen en zonnecollectoren voor zakelijke gebruikers slinkt in een rap tempo

In de landelijke subsidie voor verduurzaming van huizen en kantoorpanden krijg je subsidie voor zonnepanelen, wanneer je een zakelijke gebruiker bent. Anno 2022 is in een halfjaar tijd maar liefst twee derde van de subsidiepot opgemaakt. Er is nog 27.2 miljoen euro beschikbaar, 45.2 miljoen euro subsidie verleend en 6.6 miljoen in behandeling. In 2022 is in totaal een potje beschikbaar van 79 miljoen, die verdeeld wordt aan de hand van binnenkomst van complete aanvragen. Per kalenderjaar geldt er een maximumbedrag van 2.5 miljoen euro per aanvrager. 

Voorwaarden ISDE voor zonnepanelen

Zakelijke partijen komen wel in aanmerking voor een landelijke subsidie, wanneer ze zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op of rondom het bedrijfspand. Bij individuele partijen geldt de ISDE niet. De voorwaarden om voor de ISDE in aanmerking te komen voor de zakelijke gebruikers zijn:

  • Zakelijke partijen bestaan uit alle rechtspersonen, maar ook de maatschap, stichting, VOF en CV.
  • De zonnepanelen zijn aangebracht op of aan een gebouw van het bedrijf.
  • De zonnepanelen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet met een aansluiting met een doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère.
  • Het netto eigen verbruik van stroom op die aansluiting is minimaal 50.000 Kilowattuur in het jaar voor je subsidieaanvraag.
  • Je kunt subsidie aanvragen voor een PV-systeem met een vermogen tussen de 15 en 100 Kilowattpiek.
  • De installatie van je zonnepanelen moeten door een erkend bedrijf uitgevoerd worden.
  • Je moet eerst een subsidieaanvraag doen, alvorens je de koopovereenkomst van de zonnepanelen sluit.
  • Binnen een jaar na de beslissing over je subsidieaanvraag moet je de zonnepanelen in gebruik genomen hebben.
  • Je hebt geen recht op subsidie als je al een soortgelijke aanvraag hebt gedaan.

De ISDE betaalt twintig procent van je kosten terug

Het subsidiebedrag dat je ontvangt via de ISDE voor zonnepanelen is twintig procent van de kosten inclusief btw. Bij alle activiteiten die gericht zijn op energiebesparing, circulariteit, klimaatadaptatie, veiligheidsbeleving en toegankelijkheid, krijg je nog eens tien procent subsidie terug. Zowel zonnepanelen als zonnecollectoren komen hiervoor in aanmerking. Ook voor energieopslag kun je subsidie aanvragen.

Sportclubs nemen de leiding

Uit reeds gepubliceerde onderzoeken en cijfers blijkt dat sportclubs steeds meer een aanvraag doen voor zonnepanelen en -collectoren. Sportclubs hebben afgelopen kalenderjaar 962 keer ook subsidie gekregen van de Nederlandse overheid voor de installatie van zonnecollectoren. Bij zonnepanelen ligt dit aantal wat hoger: 6466 keer kregen de sportclubs subsidie toegekend voor de installatie van PV-systemen.

De overige zakelijke gebruikers

Bovenstaande data hebben betrekking op de wereld van de sportclubs. Binnen de rest van de zakelijke gebruikers is na zes maanden nog 85 procent van het subsidiepotje over, waardoor dus pas vijftien procent in totaal vergeven is. In juni 2022 kwamen slechts 66 aanvragen voor zonnepanelen binnen. Deze waren goed voor een subsidieclaim van 600.000 euro. Van het geclaimde subsidiebudget van begin 2022 tot juli is wel 93.3 procent voor zonnepanelen gebruikt. Dit is goed voor een bedrag van 5.6 miljoen euro.

Eerste kwartaal versus tweede kwartaal 2022

In het eerste kwartaal na de toevoeging van windmolens en zonnepanelen aan de Investeringssubsidie Duurzame Energie werd 410 keer subsidie aangevraagd, terwijl dit in de tweede helft net 46 procent was ten opzichte van het eerste kwartaal. Er werden namelijk maar 223 aanvragen ingediend. In cijfers is dit een aanvraag van 3.9 miljoen subsidie in het eerste kwartaal van 2022, terwijl in het tweede kwartaal dit een bedrag bedroeg van slechts 2.1 miljoen euro, waardoor er nu nog 34 miljoen beschikbaar is.

Nieuwe subsidie voor zonnepanelen voor woningeigenaren

Gemeente Groningen heeft een nieuwe subsidie vrijgemaakt voor de installatie van zonnepanelen op de daken van woningeigenaren in een aardbevingsgebied. Het budget dat hiervoor was vrijgemaakt, was binnen slechts enkele dagen compleet vergeven. Eigenaren die geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen konden vanaf juli 2022 in aanmerking komen voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen. Volgend jaar zal er voor zonnepanelen weer budget door de gemeente worden vrijgemaakt. Dit zal ongeveer 300 miljoen euro betreffen uitgesmeerd over drie jaar, dus dit jaar was er 75 miljoen te vergeven, volgend jaar is er zelfs 150 miljoen beschikbaar en in 2023 nog eens 75 miljoen. 

De Verduurzaming en Verbetering Groningen

De subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen is bedoeld om woningeigenaren te helpen met achterstallig onderhoud en verbetering van het huis. Een woningeigenaar kan maximaal 10.000 ontvangen voor dit doel. Onder verbetering van het huis worden ook verduurzamingsmaatregelen verstaan, zoals plaatsen zonnepanelen, isoleren en zetten van dubbelglas.

Write a Comment

Your email address will not be published.

Inkoopactie zonnepanelen in gemeente De Ronde Venen

Wanneer je zonnepanelen koopt, hoef je niet te rekenen …

Zonnepanelen als dakbedekking een mogelijkheid?

Vaak hebben mensen het idee dat zonnepanelen alleen …

Groningen neemt het voortouw bij subsidie met betrekking tot zonnepanelen

In 2013 is de landelijke subsidie op zonnepanelen door …

Zakelijke subsidie op zonnepanelen loopt geen vaart

In januari 2022 ging een nieuwe landelijke subsidieregeling …

Is de ISDE van toepassing op zonnepanelen?

Het hebben van zonnepanelen op het dak van je woning …