Zakelijke subsidie op zonnepanelen loopt geen vaart

Zakelijke subsidie op zonnepanelen loopt geen vaart

In januari 2022 ging een nieuwe landelijke subsidieregeling in: de ISDE, die deels de rol overnam van de voormalige SEEH subsidie. Vanaf vier januari werd de installatie van zonnepanelen bij scholen, zorginstellingen en het mkb hieraan ook toegevoegd door de toenmalige minister van Economische Zaken en Klimaat. Hoe wordt er echter anno april 2022 van deze subsidie gebruikgemaakt?

Wat houdt de ISDE in?

De Investeringssubsidie Duurzame Energie omvatte in 2020 alleen nog maar warmtepompen en zonnecollectoren. Per januari 2022 werd de ISDE voor consumenten uitgebreid met onder meer isolatiemaatregelen, zoals vloerisolatie en dakisolatie, en een collectieve aansluiting op het warmtenet. Hierbij moest je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je bent een woningeigenaar in Nederland
  • Bij isolatiemaatregelen moeten twee of meer isolaties zijn toegepast.
  • Installatie is uitgevoerd door een professioneel bedrijf en je kunt hiervan bewijs aantonen.
  • Binnen een bepaalde tijd na aanschaf moet subsidie zijn aangevraagd.
  • Je mag niet meerdere keren subsidie voor soortgelijke maatregelen aangevraagd hebben.

Zakelijke gebruikers

Voor zakelijke gebruikers gelden andere regels en toepassingen van de ISDE. Voor zakelijke aanvragers is er bijvoorbeeld ook budget vrijgemaakt voor de installatie van zonnepanelen en kleine windmolens. De ISDE loopt tot eind 2022 en er zijn twee subsidieplafonds opgesteld. Ten eerste is er een plafond van 124 miljoen euro voor zonneboilers, isolatiemaatregelen, warmtepompen en de aansluiting op een collectief warmtenet. Ten tweede is er een subsidieplafond van veertig miljoen euro voor de installaties, die elektriciteit opwekken via zonnepanelen of windturbines.

Voorwaarden zakelijke ISDE

Wanneer je als zakelijke gebruiker de ISDE gaat aanvragen, moet je op de hoogte zijn van de voorwaarden die gelden bij een aanvraag, zoals:

  • De zonnepaneleninstallatie moet een minimaal vermogen hebben van 15 kilowattpiek en maximaal 100 kilowattpiek.
  • De installatie is aangesloten bij een kleinverbruikersaansluiting van 3 x 80 Ampère.
  • Maximaal €125 subsidie per kilowattpiek
  • Het totale netto elektriciteitsverbruik moet meer zijn dan 50.000 kilowattuur in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.

De huidige status van de ISDE

April is alweer een paar weken om, maar ook in deze maand heeft de ISDE voor zakelijke gebruikers geen stormgelopen. In april werd slechts 625.000 euro subsidie aangevraagd voor de installatie van zonnepanelen. Voor windmolens en zonnepanelen zijn in totaal 458 aanvragen van zakelijke gebruikers gedaan. Van deze aanvragen vormen zonnepanelen wel 93.4 procent. Tabel 1 geeft dit weer in cijfers.

Tabel 1. Aantal aanvragen en geclaimd subsidiebedragen in periode januari – april 2022

TijdvakAanvragenSubsidie zonnepanelenSubsidie windmolensTotaal
Januari – maart410€3.635.000.€265.000€3.9 miljoen
April48€665.000€35.000€700.000
Totaal458€4.300.000€300.000€4.6 miljoen

Wat wordt dan aangevraagd?

In de maand april is vooral veel geld aangevraagd voor zonneboilers, isolatie en warmtepompen. Dit bedraagt een bedrag van over de zeven miljoen euro. Isolatie vormt hierbij de hoofdmoot. Vorig jaar werd in dezelfde periode voor maar liefst €32.5 miljoen gebruik gemaakt van de ISDE en nu voor €22.7 miljoen subsidie. Het subsidieplafond van deze investeringen bedraagt 124 miljoen. Dit budget kan gebruikt worden door particulieren en zakelijke gebruikers, maar voor de laatstgenoemde doelgroep geldt dat zij niet in aanmerking komen voor isolatiemaatregelen en warmtenetten.

Groei aanvraag consumenten

Waar zakelijke gebruikers niet een hele forse groei laten zien in de subsidieaanvraag, zie je dit bij consumenten in de maand april wel. In april is het aantal aanvragen met maar liefst 57 procent gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal, terwijl dit bij zakelijke gebruikers juist gedaald is met acht procent. Een mogelijke verklaring zou natuurlijk de Corona lockdown kunnen zijn. Zakelijke gebruikers doen er alles aan om hun hoofd boven water te houden en de verplichte vaste lasten te kunnen betalen. Grote investeringen zijn zonder een gedegen omzet daarom niet mogelijk. Ook niet met behulp van subsidie. Particuliere consumenten zitten juist thuis of moeten thuiswerken nu en zien dit als een kans om hun woningen te verduurzamen, aangezien er nu tijd voor is.

Write a Comment

Your email address will not be published.

Inkoopactie zonnepanelen in gemeente De Ronde Venen

Wanneer je zonnepanelen koopt, hoef je niet te rekenen …

Zonnepanelen als dakbedekking een mogelijkheid?

Vaak hebben mensen het idee dat zonnepanelen alleen …

Groningen neemt het voortouw bij subsidie met betrekking tot zonnepanelen

In 2013 is de landelijke subsidie op zonnepanelen door …

Zakelijke subsidie op zonnepanelen loopt geen vaart

In januari 2022 ging een nieuwe landelijke subsidieregeling …

Is de ISDE van toepassing op zonnepanelen?

Het hebben van zonnepanelen op het dak van je woning …