SDE+ subsidie wordt in 2020 in een nieuw jasje gestoken

SDE+ subsidie wordt in 2020 in een nieuw jasje gestoken

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidie voor ondernemers en instellingen zal vanaf 2020 worden uitgebreid. Vanaf dat moment heet het de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie en zal deze worden afgekort als SDE++. De huidige gebruikers van de SDE+ subsidie kunnen dan nog steeds rekenen op een vergoeding per opgewekte kWh, maar er worden extra technieken toegevoegd die vanaf dat moment dus ook gesubsidieerd worden. Dit zijn voornamelijk technieken die te maken hebben met duurzame energie en CO2-reductie. Daarnaast verandert de subsidie in een exploitatiesubsidie en wordt het beschikbare budget gehalveerd.

De laatste ronde voor SDE+ is ingegaan

Voor ondernemers die hebben geïnvesteerd in een hernieuwbare energietechniek is de laatste ronde van de SDE+ subsidie in de huidige vorm op 29 oktober om 09:00 uur gestart. Deze is nu nog voor technieken die binnen de biomassa, geothermie, windenergie, zonne-energie en waterenergie categorieën vallen. Wat betreft zonnepanelen betekent dat dat er een vergoeding per opgewekte kWh wordt gegeven. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op her verschil tussen de prijzen voor groene- en grijze energie. Daarnaast bepaalt de omvang van je installatie ook hoeveel je terug zal krijgen en krijg je minder vergoeding als je de energie ook zelf gebruikt. De onderstaande tabel geeft je een idee van de bedragen waar je nu nog op kunt rekenen.

Omvang installatie Basisbedrag Correctiebedrag Vergoeding
15 kWp – 1 mWp €0,099 €0,041 netlevering €0,049 / kWh

€0,099 €0,069 niet-netlevering €0,030 / kWh
Vanaf 1 mWp €0,092 €0,041 netlevering €0,051 / kWh

€0,092 €0,060 niet-netlevering €0,032 / kWh

Welke technieken worden toegevoegd?

De technieken die de subsidie zullen gaan aanvullen zijn voornamelijk gebaseerd op de vermindering van CO2-uitstoot. Daarom zal de subsidie veel te maken gaan krijgen met warmte terugwinning, bijvoorbeeld, zoals het aanschaffen van een warmtepomp, de opslag en verwerking van CO2 en elektrische boilers. Ook de restwarmte die van de industrie komt kan gebruikt worden om bestaand water mee op te warmen. Dit is uiteraard een goede ontwikkeling, omdat CO2 reductie een belangrijk doeleinde is in ons land en in de wereld. Daarnaast kunnen ondernemers nu op meerdere manieren gebruik gaan maken van de SDE++ subsidie en worden meerdere initiatieven gestimuleerd. Maar wat betekent dit voor huidige zakelijke eigenaren van zonnepanelen?

De belangrijkste verschillen

Om duidelijk te maken wat deze nieuwe subsidie precies inhoudt is het handig om de belangrijkste verschillen tussen nu en 2020 op een rijtje te zetten.

  • Aanvraag: voor de SDE+ subsidie konden ondernemers twee keer per jaar een aanvraag doen. Bij de SDE++ subsidie zal dit worden verminderd naar een jaarlijkse aanvraag.
  • Budget: ook al wordt het aantal technieken uitgebreid, het budget dat beschikbaar wordt gesteld voor de subsidie wordt gehalveerd. Dit was voorheen 10 miljard (5 miljard per ronde) en het zal in 2020 5 miljard euro zijn.
  • Soort subsidie: de subsidie verandert van een budgetsubsidie in een exploitatiesubsidie en daarbij zal er nadruk gelegd worden op de technieken die CO2 uitstoot verminderen. Het geld wordt dan verdeeld naar aanleiding van de hoeveelheid CO2 die vermeden is en niet meer naar aanleiding van de hoeveelheid energie die is opgewekt. Dat betekent dat de verschillende technieken onderling met elkaar gaan concurreren en dat het meeste geld wordt gegeven aan de maatregelen die daar op dat moment het meeste behoefte aan hebben.

Stuur ook een transportindicatie mee van je netbeheerder

Een andere recente ontwikkeling is dat iedere ondernemer die een aanvraag indient voor de subsidie ook een transportindicatie aanlevert van de netbeheerder. Daarin moet worden aangegeven dat het netwerk de aanlevering van de extra capaciteit aan kan. Dit is als onderdeel van het congestiemanagement van minister Wiebes. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in zonne-energie en ook al is dat positief, onze infrastructuur is niet voorbereid op de toename aan terugleveringen. De netbeheerders zijn er verantwoordelijk voor zeker te stellen dat er daardoor geen congestie plaats zal vinden. Gelukkig is uit ervaring tot nu toe gebleken dat de netbeheerders hier goed mee omgaan en dat ze toch een positieve indicatie af zullen geven ook al is er op dit moment een knelpunt. Dat komt doordat ze verwachten dat ze dit probleem in de nabije toekomst gewoon kunnen oplossen. Alleen als de netbeheerder nu en in de komende jaren echt geen mogelijkheid ziet waarop jouw energie aan het netwerk kan worden geleverd zal deze een negatieve uitspraak doen.

Een jaarlijkse subsidie is niet meer gegarandeerd

Dit alles betekent dus dat je als eigenaar van zakelijke zonnepanelen geen garantie meer krijgt van een bepaald subsidiebedrag. Had zonne-energie voorheen de hoogste prioriteit, in 2020 zal dit niet meer het geval zijn. Dit in combinatie met een gehalveerd budget betekent dat je een perfecte aanvraag in moet dienen om deze goedgekeurd te krijgen. Er zijn instanties die je kunnen helpen bij je aanvraag en die je kans op een goedkeuring kunnen vergroten.

Vergelijk offertes

Zakelijke- en particuliere geïnteresseerden in zonnepanelen kunnen hier gebruik maken van onze vergelijkingstool om offertes op te vragen voor allerlei zonnepaneel-gerelateerde werkzaamheden. Als je deze offertes met elkaar vergelijkt dan kun je geld besparen op je aankoop en snel beginnen met het opwekken van groene energie.

Write a Comment

Your email address will not be published.

Inkoopactie zonnepanelen in gemeente De Ronde Venen

Wanneer je zonnepanelen koopt, hoef je niet te rekenen …

Zonnepanelen als dakbedekking een mogelijkheid?

Vaak hebben mensen het idee dat zonnepanelen alleen …

Groningen neemt het voortouw bij subsidie met betrekking tot zonnepanelen

In 2013 is de landelijke subsidie op zonnepanelen door …

Zakelijke subsidie op zonnepanelen loopt geen vaart

In januari 2022 ging een nieuwe landelijke subsidieregeling …

Is de ISDE van toepassing op zonnepanelen?

Het hebben van zonnepanelen op het dak van je woning …