Groningen neemt het voortouw bij subsidie met betrekking tot zonnepanelen

Groningen neemt het voortouw bij subsidie met betrekking tot zonnepanelen

In 2013 is de landelijke subsidie op zonnepanelen door de overheid afgeschaft. De grote voordelen, die mensen zouden behalen met de aanschaf van zonnepanelen, zouden ervoor zorgen dat je maandelijks zoveel op je energierekening bespaart dat je de dure aankoop in minder dan tien jaar terug verdiend zou hebben. Wel is het mogelijk om lokaal bij je gemeente subsidies aan te vragen voor zonnepanelen, zoals in gemeente Groningen. Over deze lokale subsidie zal dit blog gaan.

De voorwaarden van de subsidie

Wil je in de provincie Groningen aanspraak maken op de subsidie, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet je een woningeigenaar zijn of je moet een ander gebouw bezitten, die nog niet opgenomen is het versterkingsprogramma Nationaal Coördinator Groningen. In dit verdrag werken gemeenten, de Rijksoverheid en de provincie samen om woningeigenaren in een aardbevingsgebied tegemoet te komen in de verduurzaming van hun woningen en gebouwen. De subsidie is beter bekend onder de naam Verduurzaming en Verbetering Groningen en is vanaf 1 juni 2022 geopend. Je postcode moet vallen onder de waardedalingsregeling van het instituut Mijnbouwschade of liggen binnen de postcodes 9689, 9681 of 9682 om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Op een rijtje

Hieronder volgt in een opsomming alle voorwaarden, waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Verduurzaming en Verbetering Groningen:

  • Eigenaren met een bedrijf aan huis mogen ook van deze subsidie gebruikmaken
  • Je woning is niet opgenomen in het Nationaal Coördinator Groningen
  • Je huis staat in een van de postcodes waar de waardedalingsregeling van de Instituut Mijnbouwschade geldt
  • Je woning staat in postcodes 9689, 9681 of 9682 of in gemeente Oldambt
  • Je woning is gebouwd voor 2016
  • Je mag tweemaal een aanvraag indienen
  • Maatregelen dienen binnen drie jaar uitgevoerd te worden

Verduurzaming en Verbetering Groningen

Bij de subsidieregeling Verduurzaming en Verbetering Groningen kunnen eigenaren voor maximaal tienduizend euro aan subsidie aanvragen. Woningeigenaren kunnen het subsidiegeld gebruiken bij onderhoud aan de woning, uitbouw en de installatie van zonnepanelen in Groningen. Wil je subsidie aanvragen, dan richt je je tot het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Deze organisatie neemt je aanvraag in behandeling binnen acht weken en je moet je klussen uitvoeren binnen drie jaar na goedkeuring. De subsidie is bedoeld voor woningeigenaren, die in het versterkingsprogramma zijn opgenomen en die nog geen beoordeling gehad hebben. Woningeigenaren die een versterkingsadvies gehad hebben en willen gaan voor een second opinion, die komen ook in aanmerking voor de subsidie. Als het Nationaal Coördinator Groningen voor een beoordeling toestemming heeft gegeven, dan kunnen de woningeigenaren hiervoor subsidie aanvragen. Voor deze kwesties is een extra 13.000 vrijgemaakt. Er is een subsidiepotjes van 300 miljoen euro beschikbaar.

Weg met lange wachttijden

Door te kiezen voor de oprichting van de Verduurzaming en Verbetering Groningen willen deelnemende gemeenten de woningeigenaren in het aardbevingsgebied tegemoet komen voor de lange wachttijden omtrent het opnemen en beoordelen van de woningen of panden. Door de lange wachttijden hebben veel eigenaren onderhoud en investeringen in hun gebouwen uitgesteld. Door de subsidieregeling kunnen de eigenaren een bedrag krijgen om hun gebouwen te verbeteren en/of te verduurzamen.

De andere subsidie

In aardbevingsgebied gold al een eerdere subsidieregeling met de naam Waardevermeerdering. Door middel van deze subsidie konden woningeigenaren met aardbevingsschade hun gebouwen tegelijkertijd verduurzamen, terwijl ze hun schade repareerden. Vanuit deze regeling konden woningeigenaren maximaal vierduizend euro aan subsidie krijgen, waardoor het subsidiepotje bijna uitgeput was. Dit jaar is er daarom nog eens 40 miljoen euro voor deze subsidieregeling vrijgemaakt.

Waardevermeerdering

Met de Regeling Waardevermeerdering kunnen woningeigenaren van woningen of panden in aardbevingsgebied, die een schadevergoeding hebben ontvangen van meer dan duizend euro, subsidie aanvragen tot maximaal vierduizend euro om naast het repareren van de schade meteen energieverduurzamingsmaatregelen te treffen. Dit geld mag onder andere benut worden voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Van de regeling hebben reeds 22.000 adressen gebruik gemaakt.

Verlengd tot eind dit jaar

Voor de Regeling Waardevermeerdering was 21 miljoen euro vrijgemaakt, die in april van dit jaar is opgegaan. Het kabinet haalt daarom het gereserveerde bedrag van dit jaar naar voren en voegt dit toe aan het budgetplafond van dit jaar. De 2.5 miljoen, die vorig jaar niet zijn opgegaan, worden ook aan het plafond van 2022 toegevoegd. De schadeafhandelingen zijn reeds verbeterd, maar nog niet altijd goed genoeg. Daarom is er nog eens veertig miljoen euro vrijgemaakt, waardoor de subsidieregeling verlengd kan worden tot oktober van dit jaar.

Write a Comment

Your email address will not be published.

Inkoopactie zonnepanelen in gemeente De Ronde Venen

Wanneer je zonnepanelen koopt, hoef je niet te rekenen …

Zonnepanelen als dakbedekking een mogelijkheid?

Vaak hebben mensen het idee dat zonnepanelen alleen …

Groningen neemt het voortouw bij subsidie met betrekking tot zonnepanelen

In 2013 is de landelijke subsidie op zonnepanelen door …

Zakelijke subsidie op zonnepanelen loopt geen vaart

In januari 2022 ging een nieuwe landelijke subsidieregeling …

Is de ISDE van toepassing op zonnepanelen?

Het hebben van zonnepanelen op het dak van je woning …