Geven de 10 grootste gemeentes subsidie voor het installeren van zonnepanelen?

Geven de 10 grootste gemeentes subsidie voor het installeren van zonnepanelen?

Het installeren van zonnepanelen op het dak van je woning is een dure investering. Ofschoon de prijzen de laatste jaren flink gedaald zijn, betaal je voor een set van tien panelen toch nog ongeveer €4700. Dit bedrag is inclusief omvormer en installatie. Door de grote voordelen die de installatie van zonnepanelen met zich mee brengt, verdien je echter deze hoge aankoopprijs in tien jaar al terug.

Voorheen een nationale subsidie

Vanaf 2012 kon je als particulier subsidie aanvragen voor het laten installeren van zonnepanelen door een erkend bedrijf. Deze subsidie bedroeg een vergoeding van ongeveer €650 euro. In augustus 2013 werd deze landelijke subsidieregeling beëindigd en kun je hoogstens nog gebruik maken van een btw-verlaging, wanneer je een deel van je opgewekte stroom terug levert aan het net. De zogenaamde salderingsregeling. Gemeentes willen echter ook wel eens gemeentelijke subsidies geven aan woningen, die verduurzaamd worden. Hoe pakken de tien grootste gemeentes in Nederland dit aan?

Wat zijn de grootste gemeentes in Nederland?

Wanneer de verschillende gemeentes in Nederland worden ingedeeld op basis van grootte, dan wordt dit gedaan aan de hand van het inwonersaantal van die gemeente. Het inwonersaantal moet hierbij groter zijn dan 100.000. Op basis van het inwonersaantal op 31 december 2019 krijg je de volgende top tien:

 • Amsterdam met 872.779 inwoners
 • Rotterdam met 651.376 inwoners
 • Den Haag met 545.838 inwoners
 • Utrecht met 357.694 inwoners
 • Eindhoven met 234.456 inwoners
 • Groningen met 232.922 inwoners
 • Tilburg met 219.800 inwoners
 • Almere met 211.840 inwoners
 • Breda met 184.271 inwoners
 • Nijmegen met 177.698 inwoners

Amsterdam subsidie duurzame zelfbouw

De grootste gemeente van Nederland heeft alleen een subsidieregeling voor de aanschaf van zonnepanelen, wanneer er sprake is van het bouwen van een duurzame nieuwbouwwoning. Een woning die reeds bestaat en waar zonnepanelen geïnstalleerd worden, wordt van deze subsidieregeling dus uitgesloten. Verdere voorwaarden zijn:

 • De woning wordt aardgasvrij gemaakt.
 • Bouw je met hout, dan moet dit FSC-gecertificeerd hout zijn.
 • De woning heeft een Energie Prestatie Coëfficiënt die lager is dan 0.25 van het EPC dat in het dan geldende Bouwbesluit vastligt.

Als je aan deze drie voorwaarden voldoet, dan krijg je tussen de €3000 en €5000 subsidie, afhankelijk van hoe hoog je EPC-waarde is.

Rotterdam btw terugvragen

Gemeente Rotterdam heeft geen speciale subsidies opgesteld voor de installatie van zonnepanelen. In deze gemeente kun je alleen gebruikmaken van het eerder genoemde terugvragen van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Deze teruggave vraag je aan bij de Belastingdienst. Je hoeft slechts aan twee voorwaarden te voldoen: je meldt je aan als Kleine Ondernemer bij de Belastingdienst en je geeft het overschot aan zelfopgewekte energie af aan de energieleverancier. Op deze manier kun je op een standaard pakket van tien zonnepanelen maar liefst €760 terugvragen.

Den Haag subsidie op bouwvergunning

Ook gemeente Den Haag heeft geen speciale subsidie voor het installeren van zonnepanelen. Net als bij gemeente Rotterdam kun je gebruikmaken van de btw-teruggave, wanneer je jouw energieoverschot levert aan het net. Daarnaast heeft Den Haag een subsidie om de kosten van een Omgevingsvergunning te dekken. Een Omgevingsvergunning heb je nodig, wanneer je bouwwerkzaamheden gaat verrichten aan de voor- of zijkanten van je huis, die in verbinding staan met openbaar gebied. Moet je gebruikmaken van een Omgevingsvergunning bij zonnepanelen, dan kan het subsidiebedrag oplopen tot €25.000 per bouwproject.

Groningen en de Waardevermeerderingsregeling

In gemeente Groningen kun je voor de installatie van zonnepanelen in aanmerking komen voor de Waardevermeerderingsregeling. Je komt hiervoor in aanmerking, wanneer je jouw woning energiezuiniger wil maken na schade door een aardbeving. De subsidie is hiervoor ook opgesteld als compensatie voor last bij aardbevingen. Per adres kun je eenmalig gebruikmaken van de Waardevermeerderingsregeling en dit bedrag kan oplopen tot een maximumbedrag van €4000. De voorwaarde is wel dat je erkende aardbevingsschade kunt aantonen.

Almere van asbestdak naar duurzaam dak

In de provincie Flevoland, waarin gemeente Almere ligt, kun je in aanmerking komen voor een subsidie bij de installatie van zonnepanelen, wanneer je een asbestdak verwijdert en vervangt door een goed geïsoleerd dak of een dak met zonnepanelen. Hiervoor is een basisbedrag beschikbaar van €500 met daarbij nog €6.50 per vierkante meter dakoppervlakte. Wordt er naast zonnepanelen ook nog isolatiemaatregelen getroffen, dan krijg je nog eens twee euro extra per vierkante meter. Het maximumbedrag bedraagt hierbij €25.000. Mocht het dak niet geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen, dan mogen de panelen ook op een ander dak geplaatst worden.

Veel Nederlandse gemeentes geven alleen btw terug

Ook de gemeenten Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Breda en Nijmegen maken, zoals gemeente Rotterdam en Den Haag, gebruik van de teruggave van de btw. Verder hebben deze gemeentes geen aanvullende subsidies voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen.

Write a Comment

Your email address will not be published.

Inkoopactie zonnepanelen in gemeente De Ronde Venen

Wanneer je zonnepanelen koopt, hoef je niet te rekenen …

Zonnepanelen als dakbedekking een mogelijkheid?

Vaak hebben mensen het idee dat zonnepanelen alleen …

Groningen neemt het voortouw bij subsidie met betrekking tot zonnepanelen

In 2013 is de landelijke subsidie op zonnepanelen door …

Zakelijke subsidie op zonnepanelen loopt geen vaart

In januari 2022 ging een nieuwe landelijke subsidieregeling …

Is de ISDE van toepassing op zonnepanelen?

Het hebben van zonnepanelen op het dak van je woning …